คุณค่าด้านศีลธรรม : นมาซนั้นสำคัญไฉน

นมาซนั้นสำคัญไฉน

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "ผู้ที่ดูเบากับการนมาซไม่ใช่พวกของฉัน ไม่เลย ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ คนเช่นนั้นจะไม่ได้ไปถึงอัลเฮาฎ์ สระน้ำในสวรรค์" (มันลายะฮ์ดุรุฮุล-ฟิกีฮ์ เล่ม 1 หน้า 206)

อิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) กล่าวว่า "ในวันแห่งการพิพากษา สิ่งแรกที่ผู้เป็นบ่าวจะถูกสอบสวนในเรื่องการนมาซ ดังนั้น หากมันถูกตอบรับ (การงานที่ดี)ส่วนที่เหลือก็จะถูกตอบรับด้วยเช่นกัน (มิฉะนั้นแล้ว การงานที่ดีอื่นๆ ของเขาจะไม่มีความหมายอะไรเลย)" (บิฮารุล-อันวารฺ เล่ม 7 หน้า 267)

ในวาระสุดท้ายของชีวิต อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) เรียกเครือญาติของท่านและสาวกมาแล้วกล่าวกับพวกเขาว่า "แท้จริง การให้ความอนุเคราะห์(ชะฟาอัต) ของเรา จะไม่ได้แก่ผู้ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการนมาซ" (บิฮารุล-อันวารฺ เล่ม 82 หน้า 236)

อิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) กล่าวว่า "มี 10 เรื่องที่ถ้าหากผู้ใดได้ทำให้อัลลอฮ์(ซ.บ.) พึงพอพระทัยต่อเขาแล้ว เขาจะได้เข้าสวรรค์ นั่นคือ 1. การปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ 2. และปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ 3. ยอมรับต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านศาสดา(ศ.) จากอัลลอฮ์ (คัมภีร์อัล-กุรอาน) 4. ดำรงการนมาซอยู่เสมอ 5. จ่ายซะกาต 6. ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 7. ทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์ 8. มีเมตตาจิตต่อบรรดาผู้ที่รักอัลลอฮ์ 9. หลีกห่างจากบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ 10. และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมึนเมา" (คิซัล โดยท่านศอดดูก หน้า 432)

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "ในทุกเวลาของการนมาซ ฉันได้ยินเสียงผู้เรียกร้องเรียกว่า "โอ้ลูกหลานของอาดัม จงดำรงการนมาซเพื่อดับไฟที่พวกเจ้าจุดไว้ต่อตัวเองเถิด(ด้วยการทำบาป)" (มุสตัดร๊อก อัล-วะซาอิล เล่ม 3 หน้า 102)

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "การนมาซของผู้ที่หาเลี้ยงชีพด้วยเงินที่ผิดหลักศาสนา เป็นเสมือนปราสาททราย(บ้านที่สร้างด้วยทราย)" (บิฮารุล-อันวารฺ เล่ม 84 หน้า 258)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงเผยแก่ศาสดามูซา(อ.) ว่า "โอ้บุตรของอิมรอน บรรดาผู้ที่เพียงแต่กล่าวอ้างว่ารักฉันเท่านั้น พูดโกหก เพราะเมื่อถึงยามกลางคืน พวกเขาก็เฉยเมยต่อข้า" (บิฮารุล-อันวารฺ เล่ม 13 หน้า 329)

 

Source : rafed.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1456
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org