คุณค่าด้านศีลธรรม : มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

 

มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

มุสลิมะฮ์หลายคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเอง และตีค่าตัวเองต่ำเกินไป บางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เขากำลังตีค่าตัวเองต่ำลง แต่เราจะสังเกตได้จากคำพูดของเขา บางครั้งเขาอาจจะบอกว่า ฉันไม่เก่งพอที่จะทำสิ่งนี้ สิ่งนั้น หรือ อาจจะบอกว่า ฉันทำไม่ได้เพราะฉันเรียนไม่สูง ฉันไม่บ้างอะไรทำนองนี้ หรือบางครั้งพวกเธอตีค่าตัวเองต่ำจนถึงขนาดต้องปลีกตัวไปอยู่คนเดียวโดยไม่คบหากับใคร มนุษย์ทุกคนรู้ว่าคุณค่าของตัวเอง คือ การเชื่อในตัวเอง เชื่อความสามารถของตัวเอง เคารพต่อตัวเอง นึกถึงเอกลักษณ์ของตัวเองว่าเขาเป็นใคร ประเมินค่าความสามารถของตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเอง สำนึกในคุณค่าของตัวเอง

แต่มีหลายคนที่ชอบมองภาพลักษณ์ตัวเองว่าต่ำต้อยสาเหตุก็เนื่องมาจากว่า พวกเขาไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักกำลังและความอ่อนแอของตัวเอง ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถ หรือในทุกๆด้าน พวกเขาสำรวมความคิดของตัวเองอยู่ที่หน้าตา พวกเขาไม่ชอบที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับทุกแง่มุมของตัวเขาเอง ไม่ได้มองที่ส่วนดีของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองได้ทำ แต่ชอบจับผิดตัวเอง ด้วยเหตุนี้มุสลิมะฮ์หลายคนจึงอยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยการใช้เวลาส่วนมากสิ้นเปลืองไปกับการปรนเปรอฝ่ายร่างกายของตัวเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว ฐานะ ความสามารถ หน้าตา ร่างกาย ความทันสมัย

แต่หารู้ไม่ว่าการรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองนั่นก็คือ การรู้จักว่าพระเจ้าได้สร้างเขามาทำไม และรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขามา รู้ว่าใครเป็นเจ้าของชีวิตของเขา นั่นก็คือการรู้จักพระเจ้าและรู้จักตัวเอง เพราะแน่นอนว่าถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็จะไม่มีวันรู้จักตัวเอง เมื่อเขาไม่รู้จักตัวเองเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไร เมื่อเขาไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเขาก็สับสน และไม่รู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมจะเดินไปทางไหน จนต้องสรรหาคุณค่าให้กับตัวเองโดยการมองคนอื่น และเลียนแบบ และเมื่อตัวเองไม่เหมือนคนอื่นก็คิดว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยและไร้ค่า แต่แท้ที่จริงแล้วการทรงสร้างของพระองค์นั้นดีเยี่ยมอยู่แล้ว

พระองค์ได้ทรงประทานคุณค่าให้กับมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา บุคลิค ความรู้ ความสามารถ ซึ่งแต่ละคนนั้นมีความสามารถเฉพาะเป็นของตัวเองซึ่งไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ ความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครนี่คือสิ่งที่พิเศษของมนุษย์แต่ละคน แม้แต่คู่แฝดที่เรามองว่ามีหน้าตาเหมือนกัน แต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ได้สร้างพวกเขามาไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคุณค่าของเรานั้นอยู่ในพระเจ้า ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอก หรือ การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หรือพยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยวิธีผิด ๆ แต่คุณค่าของมนุษย์แต่ละคนนั้นได้มีอยู่ในตัวเขาแล้ว เพียงแต่เขาจะรู้จักหรือเปล่าเท่านั้น

แต่แน่นอนว่าถ้าเขารู้จักพระเจ้า รู้ว่าพระองค์เป็นใคร และยิ่งใหญ่ขนาดไหน รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขา และผู้สร้างนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเขายังไง เขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง และรู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไร สิ่งนี้จะทำให้เขาก้าวเดินอย่างมั่นใจ คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะลดคุณค่าของเขาได้ เพราะความมั่นใจและความไว้วางใจในพระเจ้าทำให้เขามีกำลังและกล้าที่จะเผชิญกับชีวิต เมื่อต้องเจอะเจอกับปัญหา หรือ การดูถูกดูแคลนของคนอื่นเขาก็จะไม่ท้อแท้ เมื่อล้มลงเขาก็จะลุกขึ้นสู้ต่อไป เพราะเขามั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าว่าเขาสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยกำลังซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะคุณค่าในตัวเองของเขานั้นมาจากพระเจ้า ไม่ได้มาจากมนุษย์ และเป็นคุณค่าที่คงอยู่กับเขาตลอดไป ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คุณค่าที่อยู่กับเขาได้แค่ชั่วคราว ไม่ใช่คุณค่าที่คนอื่นมองเขา แต่เป็นคุณค่าที่พระเจ้าได้ให้แก่เขา เหมือนเงินแม้มันจะถูกคนอื่นเหยียบย่ำแต่คุณค่าในตัวของมันก็ไม่ได้หายไปไหน

โดย มัรยัมกุบรอ

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1625
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org