คุณค่าด้านศีลธรรม : อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า

 

อย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่า

จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามบ่อยครั้งเรามักจะดูถูกบางคนที่พูดอะไรโง่ๆ หรือทำอะไรเปิ่นๆ และเรามักจะมีปฏิกิริยาฉับพลันต่อผู้อื่นที่ด้อยกว่าเราในฐานะ ตำแหน่ง การศึกษา การแต่ตัว การกระทำ หรือความสามารถ บางทีอาจถึงขั้นแสดงออกด้วยความเหยียดหยาม

โดยธรรมชาติและวัฒนธรรมคนเราไม่ว่าเชื้อชาติภาษใดมีทั้งภูมิใจและดูถูกคนอื่นที่กระทำบางสิ่งผิดจากวัฒนธรรมที่เรายึดถือปฏิบัติมา อย่างเช่นคนจีน จะเรียกคนต่างชาติว่า “ฮวนนั้ง” ซึ่งแปลว่า คนป่าเถื่อน คนยิวเรียกคนที่ไม่ใช่ยิวว่า “ชาวต่างชาติ” พวกยุโรป อเมริกาเรียกคนที่ไม่มีวัฒนธรรมแบบพวกเขาว่า “พวกอนารยชน” บางทีคนประเทศเดียวกันยังดูถูกกันเองผ่านท่าทีและคำพูด เช่น คนไทยที่เป็นคนเมืองมักจะเรียกคนต่างจังหวัดว่า “พวกบ้านนอก”

บางทีคุณอาจมองว่าคนอื่นแย่กว่าคุณ หรือไม่มีค่าเลยในสายตาคุณ หากคุณกำลังคิดเช่นนั้นคุณกำลังทำความผิดอย่างมาก และเป็นความคิดของคนที่ไม่ได้มีความเชื่อต่อพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างผู้ใดให้ไร้ค่าเลยไม่ว่าเขาจะมีชนชั้นวรรณะอะไรก็ตาม คุณค่าของตัวเขามิได้ด้อยกว่าผู้ใดในพวกท่านเลย แต่พระองค์ทรงกำชับให้เรารักและให้เกียรติคนเหล่านั้นเหมือนที่เรารักและให้เกียรติตัวของเราเอง

จงตระหนักเสมอว่าไม่มีใครจะสมบูรณ์หรือดีเลิศกว่าบุคคลอื่นๆในทุกด้าน คนไร้การศึกษาข้างบ้านคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งด้านการศึกษาก็ว่าได้

ดังนั้นแทนที่จะหลงผิดว่าคุณดีเลิศ และคนอื่นแย่ คุณควรหันกลับมามองคนอื่นด้วยความเห็นใจจะดีกว่า เพราะคุณเองก็มีจุดบกพร่องที่ผู้อื่นสามารถตำหนิได้เช่นกัน

 

โดย มัรยัมกุบรอ

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1647
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org