คุณค่าด้านศีลธรรม : ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1

 

ความคิดที่เป็นพิษ ตอนที่ 1

 

          ความคิดมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดี ความคิดดีจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบที่ดี เป็นความคิดเชิงบวกที่ส่งผลดีต่อทั้งผู้อื่นและต่อตัวเอง เป็นความคิดที่เสริมสร้าง ให้กำลังใจและสามารถปลอบโยนคนอื่นและตัวเองได้

           ส่วนความคิดในทางลบหรือความคิดที่เป็นพิษนั้นเป็นความคิดที่แสดงออกมาในรูปแบบที่ไม่ดี  ส่งผลเสียต่อทั้งผู้อื่นและตัวเอง นำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทและการทำลาย เป็นความคิดที่ไร้ประโยชน์และไม่ได้เสริมสร้างแต่อย่างใด

           ความคิดที่เป็นพิษในตอนนี้จะกล่าวถึง ความคิดที่เป็นพิษต่อตัวเอง คือ การคิดกับตัวเองในเชิงลบ หรือมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป จนไม่แคร์ใครเลย คิดในเรื่องที่นำมาซึ่งความท้อแท้หมดกำลังใจ และไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง หรือตีค่าของตัวเองสูงเกินไป และดูถูกคนอื่น ความคิดเช่นนี้ มักจะเกิดกับบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

บุคคลที่คิดว่าตนเองมีรูปร่างหน้าตา ไม่สวย ไม่หล่อ ไม่รวย ไม่เก่ง ไม่ฉลาด

บุคคลที่ไม่มีใครคบ หรือ รู้สึกว่าชีวิตมีข้อบกพร่องบางอย่าง

บุคคลที่อวดความร่ำรวย อวดฉลาด คิดว่าตัวเองสวย หล่อ และตีค่าคนอื่นต่ำกว่าตัวเอง

บุคคลที่ไม่เด่น ไม่ดัง ภายในกลุ่ม.......

           ความคิดที่เป็นพิษนี้เกิดขึ้นกับทุกสังคม ทุกที่และรอบด้าน และหลายคนถึงขนาดที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความคิดที่เป็นพิษนี้ จึงทำให้ไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิต เพราะมัวแต่มานั่งทำให้ตัวเองมีค่าด้วยตัวช่วยมากมาย เพื่อจะให้เหนือกว่าคนอื่น มักที่จะตีค่าตัวเองโดยใช้มาตรฐานของความฉลาด ความเก่ง ความรวย ความจน ความสวยหล่อ ความไม่สวย และความมั่นใจสูงของตัวเอง และในการดำเนินชีวิต ที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

           ในชีวิตของแต่ละคนนั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือฐานะ หรืออะไรก็ตาม แต่คุณค่านั้นเหมือนกันทุกคน ไม่ควรตีค่าตัวเองตามที่ตาเห็น หรือมุมมองของมนุษย์ การมองไปยังพระองค์และกลับมามองตัวเอง ทุกคนล้วนมีค่าใช้สติปัญญาและความยำเกรงเป็นหนทางในการดำเนินชีวิต อย่าดำเนินชีวิตตามความคิดที่เป็นพิษของตัวเอง

ใครจะตีค่าเรายังไงไม่สำคัญ สำคัญที่เราตีค่าตัวเองต่างหาก

จงเป็นตัว original ที่มีค่าอยู่ในตัว แต่อย่าเป็นตัว copy ที่ต้องค้นหาตัวเองไปตลอดชีวิต

 

โดย ซะฮ์รอ นูรอัยนี

ตรวจ/ทาน by Jj

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1668
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org