คุณค่าด้านศีลธรรม : อคติสร้างความแตกแยก

 

 

อคติสร้างความแตกแยก

บทความในหนังสือพิมพ์ วอชิงตัน โพสต์ ระบุว่าผลการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เรื่องอคติของมนุษย์ พบว่ามนุษย์เกือบทุกคนล้วนมีอคติ และทัศนคติเช่นนี้มีผลแม้แต่กับคนที่ต่อต้านนิสัยนี้ชนิดหัวชนฝา นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้กล่าวว่า การนับถือตนเองของพวกเรามักเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราดีกว่าคนอื่นในกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่ เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะอคติ แม้แต่ในครอบครัวที่เชื่อในพระเจ้า
อคติ คือ การบิดเบือนในสิ่งที่เห็น พูดแต่ความเท็จ และสร้างแต่ความเสียหาย ความแตกแยก อคติไม่สามารถทำให้มนุษย์ความสุข ไม่สามารถทำให้ผืนแผ่นดินตั้งอยู่ได้ อคติจะสร้างความแตกแยกในกลุ่มชนมากขึ้น บางครั้งอคติจะปรากฏผ่านทางคำพูดและพฤติกรรมของเรา
แต่ในฐานะทหารและผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี(อ) สิ่งที่เราควรมีต่อพี่น้องในสายธารเดียวกันควรสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ควรจะสำแดงจิตใจแห่งความเมตตา ปรานี ถ่อมตน สุภาพอ่อนน้อม และมีหัวใจที่อดทนซึ่งกันและกันให้นานที่สุด และเหนือสิ่งอื่นใดต้อง "สวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์" 
ผู้รับใช้และผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี(อ) ไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ไม่มีชนชั้นใดที่ดีกว่า แต่ต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความสัตย์ซื่อ ให้เกียรติ และความรัก เพราะเราต่างเป็นผู้ร่วมสายธาร มีเป้าหมายและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
เราควรระลึกเสมอว่า พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้แบ่งแยกชาติพันธุ์ เพศ และวัย จะต่ำต้อยหรือยิ่งใหญ่ ร่ำรวยหรือยากจน หรือแม้ต่างสีผิวพรรณ
"ยามะฮ์ดี ชีวิตนี้มอบเพื่อท่าน"
โดย มัรยัมกุบรอ
แก้ไข ตรวจทาน// โดย Batoul Jj

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1701
วันที่ : 18 กันยายน 2563
http://www.ahlulbait.org