คุณค่าด้านศีลธรรม : ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม

 

 

ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม


ผลสำเร็จด้านหนึ่งของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ จิตวิทยา คือ ทำให้มนุษย์มีการจัดการที่ดีขึ้นกับตัวเอง เพราะมันได้เน้นหนักในเรื่องความมั่นใจในตนเองแต่ในทางกลับกัน หลักคำสอนของอิสลาม จริยธรรมและ ตักกะ เน้นว่าเราจะต้อง ไว้วางใจ ในอัลลอฮ์(ซบ.)แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่ใช่วางใจในตัวเอง

จะเห็นว่าทั้งสองมุมมองนี้ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง แต่ก่อนที่เราจะตัดสินว่าความมั่นใจในตัวเองของเราขัด หรือ ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลามนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจ คำว่า “มั่นใจในตัวเอง” จากคำนิยาม หรือ คำจำกัดความ 2 ข้อนี้เสียก่อน

1.ความมั่นใจในตัวเอง ของผู้ที่มีความเข้าใจในความสามารถ ศักยภาพของตัวเอง และพึ่งพาความสามารถที่มีอยู่ ในการพยายามตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงตัวตน ที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ ความมั่นใจในตนเองเช่นนี้ ไม่ได้ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม และจิตวิญญาณแห่งความไว้วางใจ ในอัลลอฮ์(อ)ของเขา ประโยชน์ของความมั่นใจในตัวเองแบบนี้ สามารถกล่าวด้วยคำสำคัญทางศาสนาสองคำคือ : เป็นความมั่นใจในตัวเองที่ตั้งอยู่บนความรู้ของตนเอง และความรู้ที่เป็นเราะมัตจากอัลลอฮ์(ซบ) ซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสมในการนำมาใช้

2 ความมั่นใจในตัวเอง ของผู้ที่ถืออีโก้ หรือ ยึดตัวเองเป็นใหญ่ นั่นคือ การพึ่งพาในความสามารถและในความรู้ของตนเองเพียงอย่างเดียว เพื่อพัฒนาไปสู่ความทะเยอทะยาน ในการตอบสนองความต้องการของตัวเอง ปฏิบัติราวกับว่าตัวเองเป็น แหล่งที่มาสุดท้ายของความเป็นอยู่ที่ดีและ การประสบความสำเร็จสูงสุด ความมั่นใจในตัวเองแบบนี้ไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับหลักคำสอนของอิสลาม แต่มันเป็นแค่ภาพลวงตา ความเพ้อฝัน และ จินตนาการของความมั่นใจในตนเองเท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นความมั่นใจในตัวเองที่น่า รังเกียจ เพราะเป็นการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป

ความมั่นใจในตัวเองแบบนี้ถูกกล่าวไว้โดย ท่านอิมามอาลี(อ) ว่า " ผู้ใดก็ตามที่ ไว้วางใจในตัวเอง เขาจะถูกทรยศอยู่บ่อยครั้ง "

โดย ซะฮ์รอ นูรอัยนี

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1873
วันที่ : 21 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org