คุณค่าด้านศีลธรรม : การนิ่งเงียบ

ข้อดีของการนิ่งเงียบ

อิมามอะลี(อ.) กล่าวไว้ว่า

"การนิ่งเงียบจะสร้างความน่าเคารพและมีเกียรติ ความยุติธรรมและถูกต้องจะสร้างเพื่อนฝูงมากมาย ความเมตตาและใจบุญจะเพิ่มพูนชื่อเสียงและฐานะ  ความสุภาพอ่อนโยนทำให้มีผู้เมตตาสงสาร การรับใช้เพื่อนมนุษย์จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และคำพูดที่ดีจะเอาชนะศัตรูที่ทรงอำนาจได้"


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=210
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org