คุณค่าด้านศีลธรรม : ความรู้และการปฏิบัติตามความรู้

ความรู้และการปฏิบัติตามความรู้

ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า :

โอ้ผู้ที่มีความรู้อยู่กับตัว พวกเจ้าเพียงแต่พกพาความรู้ติดตัวไว้เท่านั้นหรือ?

แท้จริงแล้ว ความรู้นั้นเป็นของผู้ที่รู้แล้วปฏิบัติตามความรู้นั้น เพื่อที่การกระทำของเขาจะสอดคล้องกับความรู้ของเขา

จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พกพาความรู้ติดตัว แต่ไม่นำมันลงมาจากบ่า ความคิดภายในส่วนลึกของเขาจะขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมา และการกระทำของพวกเขาจะขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขารู้

Source : tebyan.net

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=721
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org