คุณค่าด้านศีลธรรม : มารยาทในการขอพร

มารยาทในการขอพร

เวลาในการขอพร

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า "จงคว้าโอกาสดีเพื่อการขอพรในสี่วาระ คือ เมื่อมีการอ่านอัล-กุรอาน, เมื่อมีเสียงอะซาน, เมื่อฝนตก และเมื่อสองกองทัพเผชิญหน้ากันเพื่อการพลีชีพ"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "เมื่อรู้สึกว่าท่านได้รับความเมตตา จงคว้าโอกาสนั้นเพื่อการขอพร เพื่อหัวใจที่มีเมตตาจะวิงวอนขอด้วยความบริสุทธิ์ใจ"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามมุฮัมมัด บากิร(อ.) กล่าวว่า "อัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยต่อบ่าวที่ขอพรอย่างเต็มที่ ดังนั้น จงหาโอกาสในการขอพรก่อนรุ่งสางจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น มันเป็นเวลาที่ประตูแห่งฟากฟ้าเปิดออก ริซกีถูกแจกจ่าย และการนมาซส่วนใหญ่ถูกตอบรับ"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

ความสำคัญของดุอาอฺ

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "จงขอจากอัลลอฮ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการ แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่างรองเท้าแตะ เพราะพระองค์คือผู้เดียวที่สามารถทำให้สิ่งต่างๆ บรรลุได้"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "หากท่านอยากจะเห็นการขอพรของท่านถูกตอบรับในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ท่านต้องขอพรอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่สะดวกง่ายดาย

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามอะลี ริฎอ(อ.) กล่าวว่า "การขอพรหนึ่งประการตามลำพัง มีอานุภาพเทียบเท่ากับการขอพรเจ็ดสิบประการอย่างเปิดเผย"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "อัลลอฮ์ทรงรู้ถึงสิ่งที่บ่าวของพระองค์ต้องการ พระองค์เพียงพึงพอพระทัยที่ได้ยินพวกเขาร้องขอ"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "อัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับการขอพรที่ไม่เอาใจใส่ ดังนั้น เมื่อพวกท่านขอพร จงแน่ใจว่าท่านขออย่างหมดหัวใจและแน่วแน่ เมื่อนั้น มันจะถูกตอบรับ"

(มะการิม อัล-อัคลาค)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "บ่าวผู้ศรัทธาที่วิงวอนขอพรอย่างไม่ลดละเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะถูกตอบรับอย่างแน่นอน"

(มะการิม อัล-อัคลาค)


Source : moralsandethics


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=998
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org