สังคม ครอบครัว : อย่าให้ลูกสาวแต่งงานกับคนแบบนี้

อย่าให้ลูกสาวแต่งงานกับคนแบบนี้

ในคัมภีร์กุรอานได้ระบุไว้ว่า มนุษย์ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกๆ ผู้ซึ่งเป็นความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮ์ ในการปกปักรักษา "ของฝาก" นี้ เราจะต้องให้พวกเขาได้รับการศึกษาทางด้านศาสนาและศีลธรรม อีกทั้งยังต้องเลือกคู่ครองที่ดีและบริสุทธิ์เพื่อแต่งงานกับพวกเขาด้วย

ผู้หญิงที่แต่งงานและออกไปอยู่ที่บ้านของสามีจะได้รับอิทธิพลจากสามีของเธอ รวมถึงครอบครัวและสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเขาด้วย ในภาพแวดล้อมนั้นสามีจะขอให้เธอทำสิ่งต่างๆ บ้านที่ลูกสาวจะไปอยู่ต้องเป็นบ้านที่มีกลิ่นไอของศาสนาพร้อมกับสมาชิกครอบครัวที่มีศรัทธา สามีของเธอจะต้องมีมารยาทดีงามและใจเย็นมีเหตุผลด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้เองที่ศาสนาอิสลามได้ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาสนา

ท่านศาสดา(ศ.) ได้กล่าวไว้ว่า "การแต่งงานคือการอยู่ในโอวาทรูปแบบหนึ่ง เพราะเมื่อท่านได้ให้ลูกสาวของท่านแต่งงานกับคนคนหนึ่ง เท่ากับท่านได้ทำให้นางอยู่ในโอวาทของเขาแล้ว ดังนั้น ท่านต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมอบหมายลูกสาวของท่านให้อยู่ในโอวาทของใคร" (บิฮารุล-อันวาร, เล่ม 103, หน้า 371)

ไม่เป็นที่อนุญาตให้เราทำการแต่งงานลูกสาวให้กับผู้ที่ไม่ยึดมั่นกับศาสนา, บทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และความเชื่อที่ถูกต้อง คนเช่นนั้นถือว่าเป็นผู้สร้างความเสียหายตามที่คัมภีร์กรุอานได้กล่าวไว้ ไม่เป็นที่อนุญาตให้ทำการแต่งงานลูกสาวกับผู้ที่อารมณ์ร้าย, เย่อหยิ่ง, ขี้อิจฉา, โลภ และหยาบคาย และยังไม่เป็นที่อนุญาตอีกทั้งยังไร้มนุษยธรรมที่จะให้ลูกสาวของเราแต่งงานกับคนไม่มีความรู้, คนโง่, คนไม่ฉลาด ที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ และสร้างปัญหามากมายให้แก่ผู้หญิง และเป็นที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ไม่ให้ทำการแต่งงานลูกสาวกับผู้ที่ดื่มสุรา(เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์) ซึ่งทำให้ให้เขาไม่ละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม ขอให้พิจารณารายงานวจนะที่สำคัญยิ่งที่กล่าวถึงเรื่องนี้

"ผู้ใดที่ทำการแต่งงานลูกสาวที่มีเกียรติของเขาให้กับชายที่ไม่มีศาสนา เขาจะถูกสาปแช่งกันละหลายพันครั้ง" (การแต่งงานในอิสลาม, หน้า 55)

ฮุเซน บินของชิบาร์ ได้เขียนจดหมายถึงอิมามูซา บิน ญะอฺฟัร(อ.) ว่า "ญาติคนหนึ่งของฉันซึ่งเป็นคนใจร้อน ได้มาขอแต่งงานกับลูกสาวของฉัน" อิมามตอบไปว่า "อย่าให้นางแต่งงานกับเขา ถ้าหากเขาเป็นผู้กระทำความผิด" (บิฮารุล-อันวารฺ, เล่ม 103, หน้า 235)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ได้ห้ามอย่างเด็ดขาด ไม่ให้ทำการแต่งงานลูกสาวให้แก่คนโง่และไม่มีความรู้ ผู้ที่ไม่ได้รับความไว้วางใจได้ในเรื่องทางสังคมและเรื่องส่วนตัว และผู้ที่ไม่สามารถมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินได้ ตามโองการที่ 5 ของบทอัน-นิสาอฺ ในคัมภีร์กุรอาน (การแต่งงานในอิสลาม, หน้า 54-55)

อิมามริฎอ(อ.) อิมามท่านที่แปด ได้กล่าวว่า "จงระวังการยกลูกสาวของพวกท่านให้แต่งงานกับผู้ที่ดื่มสุรา เพราะมันเป็นเหมือนกับการยกหญิงพรมจรรย์ให้ทำการผิดประเวณี" (บิฮารุล-อันวารฺ, เล่ม 79, หน้า 142)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า แท้จริง ผู้ที่ไม่ยึดมั่นกับการกระทำที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์จะไม่หลีกห่างจากการเบี่ยงเบนทางเพศ บรรดาผู้ที่ไม่มีศีลธรรมอันดี และใจร้อน และบรรดาผู้ที่ไม่มีจิตใจและสติปัญญาที่เหมาะสม และผู้ที่อ่อนแอจนไม่สามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ล้วนไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายให้ดูแลหญิงสาวผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดที่อัลลอฮ์ได้มอบหมายให้เราดูแลได้ มิฉะนั้นแล้ว ไม่เพียงแต่หญิงสาวคนนั้นจะถูกทำให้เสียคน แต่ลูกๆ ของเธอก็จะได้รับอิทธิพลจากผลกระทบที่เลวร้ายจากผู้ชายคนนั้นด้วยเช่นกัน (วะซาอิล เล่ม 17, บทที่ 1, หน้า 81, วจนะที่ 22043)

 

Sources: A book named: The Islamic Family Structure

By Hussein Ansarian

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1061
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org