สังคม ครอบครัว : เพื่อนที่ดีของฉัน.... คือใคร?

เพื่อนที่ดีของฉัน.... คือใคร?


ท่านอิมามฮาซัน (อ) อิมามท่านที่สองของโลกอิสลามหลังจากการจากไปของศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวถึงลักษณะ เพื่อนที่ดีว่า..


1- เขาคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของฉัน จุดสำคัญที่ทำให้เขามีความยิ่งใหญ่ในสายตาของฉัน คือ ในสายตาของเขามองผลประโยชน์ทางโลกเป็นเรื่องเล็ก


2- เขาจะเป็นคนที่อยู่นอกเส้นทางของผู้นำที่โง่เขลา เขาจะไม่ยื่นมือไปจับกับมือของใครเป็นอันขาด นอกจากมือของคนที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมีคุณค่า


3- เขาจะเป็นคนที่ไม่อุธรไม่ด่าสาปแช่งต่อคนหนึ่งคนใด ในขณะที่เขาไม่รู้ข้อเท็จจริง


4- เขาคือคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาด้วยความเงียบ ครั้นในยามที่เขาพูด เขาจะเป็นคนที่พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำชัดเจนเหนือบรรดานักพูดทั้งหลาย


5- เขาดูราวกับเป็นคนอ่อนแอ ไร้พลังแต่ถ้าหากต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้แล้ว เขาคือคนหนึ่งจะยืนหยัดต่อสู้อยางเข้มแข็ง องอาจที่สุด


6- เมื่อเขาเข้าสู่ที่ชุมนุมของบรรดานักปราชญ์ เขาจะตั้งใจรับฟังเรื่องราวจากพวกเขาอย่างเร่าร้อนมากกว่าที่ต้องการจะพูดเสียเอง


7- เขาเป็นคนที่ถ้าหากเขาสามารถเอาชนะใครด้วยคำพูดได้แล้ว ก็จะไม่ซ้ำเติมเอาชนะคนที่นิ่งเงียบนั้นอีก


8- เขาจะเป็นคนที่ไม่พูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ปฏิบัติ แต่จะมีการปฏิบัติในสิ่งที่ยังไม่ได้พูด


9- เขาเป็นคนที่ถ้าหากมีสองทางเดินให้เลือก ซึ่งยังไม่รู้ว่าทางใดแน่ที่จะนำเขาเข้าใกล้ชิดพระผู้อภิบาลมากกว่า เขาจะพิจารณาดูว่าทางใดกันแน่ที่สบอารมณ์ของเขามากที่สุด แล้วก็จะปฏิเสธทางนั้น

 
10- เขาจะไม่เป็นคนตำหนิใครเลย หากสิ่งนั้นอยู่ในฐานะที่ให้อภัยได้


 แปลและเรียบเรียงโดย ฮาฟิซ อัสรีย์ มินซาร์

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1194
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org