สังคม ครอบครัว : ครอบครัวในอุดมคติ

ครอบครัวในอุดมคติ

มุสลิมทุกคนย่อมอยากจะสร้างครอบครัวของเขาให้เป็นไปตามหลักคำสอนของอิสลาม แต่เราจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร

ก่อนอื่น เราต้องรู้จักลักษณะของครอบครัวที่ดีและครอบครัวที่ไม่ดีเสียก่อน แล้วเราจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าลักษณะใดที่น่าปฏิบัติตาม

ลักษณะของครอบครัวที่ดี :

 1. ไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีการทะเลาะโต้เถียงกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างสามีและภรรยา
 2. การเป็นตัวอย่างที่ได้ผลของพ่อแม่ให้แก่ลูกๆ ทั้งทางด้านการปฏิบัติตัวและด้านความคิด
 3. จัดงานหรือร่วมงานในโอกาสสำคัญทางศาสนา ทั้งโอกาสแห่งความสุขและความเศร้า รวมถึงโอกาสพิเศษของครอบครัวเช่น วันเกิด, วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น
 4. ผลัดกันเยี่ยมเยือนคนดีๆ โดยเฉพาะญาติพี่น้อง
 5. พบปะสังสรรค์กันในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, บอกเล่าประสบการณ์, หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น่าสนุก
 6. ความพึงพอใจต่อความต้องการทางวัตถุของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เช่น เสื้อผ้า, อาหาร, ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ นอกเหนือไปจากความต้องการทางจิตใจ เช่นความรัก, ความเมตตา, ความเอื้ออาทร, คามเคารพ และอื่นๆ

ลักษณะของครอบครัวที่ไม่ดี

 1. ตำหนิติเตียนหรือดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกันอยู่เสมอหรือบ่อยครั้ง และไม่ให้ความเคารพ ไม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
 2. มองดูปัญหาต่างๆ ในแง่ร้าย ราวกับว่ามันไม่มีทางแก้ไขได้ ซึ่งเป็นการตัดโอกาสของความสำเร็จโดยสิ้นเชิง
 3. เฝ้าจับตามองคนอื่นๆ และสงสัยทุกพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวมากจนเกินไป
 4. การกุมอำนาจเบ็ดเสร็จแบบเผด็จการของสมาชิกที่รับผิดชอบต่อครอบครัว และการใช้อำนาจคนเดียวในการตัดสินใจทุกอย่าง
 5. ความสัมพันธ์เย็นชาระหว่างสามีและภรรยา ขณะที่ลูกๆ อยู่อย่างแปลกแยกห่างเหินกัน และไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
 6. ไม่มีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนกันกับญาติพี่น้องและคนอื่นๆ

เราอาจไม่สามารถหาครอบครัวที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมไปหมดทุกด้านได้ แต่เราควรจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อยกระดับความดีงามด้านศีลธรรมจริยธรรมของครอบครัวเราได้ เพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับคุณสมบัติครอบครัวในอุดมคติมากเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อเราพบครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่ดี พยายามทำความรู้จักคุ้นเคยกับเขา และร่วมมือกันเพื่อไปให้ได้มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ราบรื่นในระดับที่ควรจะเป็น

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีชีวิตครอบครัวที่ดีและมีความสุข ลองพยายามทำให้ได้ในสี่ข้อตามที่อิมามอะลี(อ.) ได้กล่าวไว้ว่า "มีสี่อย่างที่จะนำความสุขมาให้แก่มนุษย์ นั่นคือ ภรรยาที่ดี, ลูกที่เชื่อฟัง, มิตรที่ดี และได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของตัวเอง" (ญามีอุล-อัคบารฺ หน้า 285)

โดย อับดุล อะษีม อัล-มุฮ์ตะดี อัล-บะฮ์รอนี

 

Source : rafed.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1265
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org