สังคม ครอบครัว : ไบโพลาร์ : ป้องกันได้

โรคไบโพลาร์ : ป้องกันได้

  • การรู้จักกับโรคไบโพลาร์หรืออาการสับสนทางจิตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถรับมือโรคที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนี้ได้ดียิ่งขึ้น มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำ หรือช่วยคนที่คุณรัก ให้รู้จักและจัดการกับโรคไบโพลาร์ระยะคุ้มคลั่งได้
  • เรียนรู้สัญญาณเตือนของระยะคุ้มคลั่ง และรับการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงในชีวิตของคุณ
  • ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน ให้คุณจดบันทึกอารมณ์ความรู้สึกและอาการใดๆ ที่เกิดขึ้น
  • รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อช่วยลดจำนวนครั้งของระยะคุ้มคลั่ง
  • เพื่อช่วยป้องกันโรคในระยะคุ้มคลั่งนี้ ให้หลีกเลี่ยงเครื่องกระตุ้นอย่างเช่นคาเฟอีน, แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด และความกดดัน
  • ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม นอนหลับพักผ่อนตลอดคืน และรักษากำหนดการต่างๆ ให้คงที่เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ซึ่งอาจนำไปสู่ระยะคุ้มคลั่งที่รุนแรงขึ้น
  • เขียนแผนการปฏิบัติเอาไว้ เพื่อเวลาที่คุณตกอยู่ในระยะคุ้มคลั่ง คนที่ช่วยเหลือคุณจะได้ทำตามแผนการนั้นเพื่อช่วยคุณได้

Source: webmd.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=153
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org