สังคม ครอบครัว : แม่สอนลูกชาย เรื่องหญิงชั่ว

 

แม่สอนลูกชาย เรื่องหญิงชั่ว

ลูกเอ๋ย.....เจ้าจงรักษาถ้อยคำของพระองค์ไว้ จงสะสมบทบัญญัติไว้กับเจ้า จงรักษาบัญญัติของพระองค์ และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์อย่างกับแก้วตาดวงใจของเจ้า จงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า เพื่อบทบัญญัตินี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ

เพราะดูซิลูกเอ๋ย.....ท่ามกลางคนเขลาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคราะห์ดูนั้น มีหนุ่มคนหนึ่งไร้ความเข้าใจในบทบัญญัติ และไร้ปัญญา เขาผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนาง เดินตามถนนซึ่งไปบ้านนาง ในเวลาโพล้เพล้ ในเวลาเย็น เวลาค่ำคืนและความมืด

และดูเถิดลูกเอ๋ย..... หญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพศยาหัวใจเจ้าเล่ห์ นางจัดจ้านและดื้อดึง เท้าของนางไม่อยู่กับบ้าน ประเดี๋ยวอยู่ข้างนอก ประเดี๋ยวอยู่ตามถนน และนางหมอบคอยอยู่ทุกมุม นางฉวยเขาได้และจุบเขา นางพูดกับเขาอย่างไม่มียางอายว่า “ฉันออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉันก็พบเธอแล้ว ฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุมสวยงาม และกลิ่นหอม มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้า ให้เราทำตัวของเราให้ปีติยินดีด้วยความรัก เพราะผัวของฉันไม่อยู่บ้านเขาไปทางไกล"นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้โลม นางบังคับเขาด้วยริมฝีปากที่พูดพะเน้าพะนอ

และดูซิลูกเอ๋ย......ชายผู้โง่เขลาคนนั้นก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรืออย่างคนเขลาที่ไปรับโทษที่ขื่ออย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวิต

ฉะนั้น ลูกเอ๋ย จงฟังแม่อย่างตั้งใจ อย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนาง อย่าหลงทางไปในวิถีของนางนั้น เพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็นอันมาก นางได้ฆ่าชายที่แข็งแรงจำนวนมากเสียแล้ว เรือนของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้วงแห่งความตาย

สุดท้าย ลูกเอ๋ย......จงอย่าลืมบทบัญญัติแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

 

โดย มัรยัมกุบรอ

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1654
วันที่ : 20 กันยายน 2563
http://www.ahlulbait.org