สังคม ครอบครัว : การอบรมบุตรตามแบบอย่างท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ)

 

การอบรมบุตรตามแบบอย่างท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)

 

           ปัจจุบันคุณแม่ส่วนมากจะสอนลูกโดยการใช้คำพูด แต่ไม่ใช่โดยการปฏิบัติ และเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทีวี  คอมพิวเตอร์ หรือ ในหลายๆครั้งก็จะเลี้ยงลูกด้วยเงิน แต่กลับมองข้ามการใช้เวลากับลูก และอบรมสั่งสอนลูกด้วยตัวเอง นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กสมัยนี้มีพฤติกรรมในด้านลบไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด นิสัยส่วนตัว การใช้จ่าย ด้านจิตวิญญาณ และในอีกหลายๆด้าน

         โดยลักษณะตามธรรมชาติของเด็ก เขาจะเป็นผู้ที่ชอบดู ชอบสังเกต และปฏิบัติตามแบบอย่างของพ่อแม่หรือคนรอบข้างมากกว่าฟังสิ่งที่พ่อแม่พูดอยู่แล้ว วัยเด็กเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบและเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณเป็นอย่างที่คุณคาดหวังก็อย่าให้การสอนของคุณขัดแย้งกับการปฏิบัติหรือการกระทำของคุณ เพราะลูกของคุณจะไม่ฟังคำพูดใดๆของคุณถ้าหากคุณไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นเสียก่อน เพราะการกระทำของคุณนั้นจะดังกว่าคำพูด เด็กจะไม่มานั่งฟังคุณพูด และจะไม่สนใจด้วยซ้ำไป แต่เขาจะเรียนรู้จากคุณและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขามากที่สุด โดยเฉพาะผู้เป็นแม่

         หากเด็กๆอยู่กับทีวีตลอดเวลา เขาก็จะเลียนแบบจากทีวี ซึ่งก็รู้กันดีว่าสิ่งไม่ดีส่วนมากจะมาจากสื่อเหล่านี้ บางครั้งเราสงสัยว่าเด็กไปเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีมาจากไหนทั้งที่เราไม่ได้สอน แต่หารู้ไม่ว่า การพูดจาหยาบคาย พูดคำไม่ดี การกระทำที่ไม่ดีบางอย่างนั้นมาจากสิ่งเหล่านี้ สิ่งแวดล้อม และตัวพ่อแม่ของเด็กเอง แต่พ่อแม่บางคนไม่ตระหนักถึงจุดนี้คิดว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไร แต่ความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งนั้นทำให้เขาสัมผัสได้ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเขา ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา การปฏิบัติ หรือ การกระทำสิ่งใดก็ตาม หากลูกเห็นพ่อสูบบุหรี่ทุกวัน มีหรือลูกจะไม่สูบ หากแม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีหรือลูกจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หากคุณให้เขาดูหนังทุกวันมีหรือเขาจะไม่เลียนแบบดารา ต่อให้คุณตีสอนเขายังไงว่าไม่ให้ทำสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเขาก็ไม่ฟัง เพราะคุณทำให้เขาเห็น อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นแม่ของเขาแทนตัวคุณเอง

          เด็กๆต้องได้รับการอบรมตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะร่างกายและจิตวิญญาณของทารกเจริญเติบโตได้ด้วยสายสัมพันธ์ของแม่ และแม่ย่อมมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ตั้งแต่การให้นม การให้อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อชะตากรรมของลูก เพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งอื่นๆมาเป็นแม่ของลูกแทนเรา พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในทุกๆด้าน และในทุกโอกาส อย่าอ้างว่าต้องทำงานไม่มีเวลาเพราะเวลาที่คุณใช้ทำงานนั้นจะไม่ผ่านไป แต่ช่วงเวลาของลูกที่พ่อแม่ควรให้กับเขานั้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเขาเติบโตขึ้นทุกวัน เวลาที่สละไปก็เพื่ออนาคตที่ดีของลูก ทุกเวลา ทุกโอกาสควรถูกใช้เพื่อการอบรมลูกของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดุอาอ์เผื่อลูก ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรกระทำอย่างยิ่ง และตลอดเวลา

         ดั่งท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)ที่ท่านได้อบรมดูแลลูกทุกคนของท่านด้วยตนเอง ลูกทุกคนจึงได้เติบโตมาในอ้อมกอดอันอบอุ่นของท่าน เติบโตมาในบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันและแบบอย่างที่ดีงาม ท่านได้อบรมท่านหญิงซัยนับ(อ)บุตรีของท่าน จนท่านหญิงซัยนับ(อ)ได้กลายเป็นวีรสตรีที่ถ่ายทอดบุคลิกภาพจากมารดาทั้งหมด เช่น ความกล้าหาญ ความอดทน ความสุขุม ความรู้ และความยำเกรง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ของท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)ทั้งสิ้น

 

โดย อะห์ลุลบัยต์คิดส์

ตรวจ/ทาน by Jj

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1684
วันที่ : 20 กันยายน 2563
http://www.ahlulbait.org