สังคม ครอบครัว : บ้านกลายเป็นโรงแรมไปแล้วหรือ?

บ้านกลายเป็นโรงแรมไปแล้วหรือ?

ความสำคัญของการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูกๆ

บ้านของคุณเหมือนกลายเป็นโรงแรมไปแล้วหรือไม่? คำว่าครอบครัวกลายเป็นความทรงจำอันน่าถวิลหาไปแล้วหรือ? บ้านในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปคล้ายกับโรงแรมเอามากๆ คนแปลกหน้าเข้าๆ ออกๆ ในเวลาว่าง แต่ละคนก็ทำธุระส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ของตัวเองไป "ครอบครัว" แทบจะกลายเป็นเพียงคววามทรงจำไปแล้วเท่านั้น โอกาสในการรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันแทบจะไม่มี การจะได้นั่งพูดคุยกันยิ่งยากเข้าไปใหญ่

ส่วนหนึ่งเราอาจโทษการใช้ชีวิตอันเร่งรีบในโลกยุคใหม่ที่ "ก้าวหน้า" ที่เราอยู่กันนี้ อีกส่วนหนึ่งก็อาจตกอยู่ที่การขาดความปรารถนาและสนใจจะมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวที่จะอยู่ด้วยกันให้มากยิ่งขึ้น ทุกคนดูเหมือนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิต "ของตัวเอง"

พ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการผูกสายใจของครอบครัว ชีวิตวัยเด็กมีบทบาทสำคัญต่อความใกล้ชิดที่ลูกๆ จะมีต่อพ่อแม่ และในระหว่างพวกเขาเองในภายหลัง

ถ้าพวกเขาเติบโตมาอย่างสะดวกสบายในบ้านที่มีบรรยากาศแปลกแยกเหมือนกับโรงแรม พวกเขาอาจไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องของครอบครัวมากนักในอนาคต

พ่อแม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาอยู่กับลูกๆ ทุกวันอย่างมีคุณภาพ เวลาที่มีคุณภาพหมายถึงเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ ที่พ่อแม่และลูกๆ ไม่เหนื่อยและไม่ยุ่งอยู่กับการทำธุระอย่างอื่น

พยายามหาเวลาให้ได้ทุกวันเพื่อจะได้เป็นแบบแผนประจำวัน นั่งรวมกันเป็นครอบครัว พูดคุย ปรึกษาหารือ ถามลูกๆ ถึงเรื่องที่โรงเรียน ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ได้เรียนวิชาอะไร มีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นบ้าง เป็นต้น

เล่าเรื่องงานหรือเหตุการณ์ในวันนั้นๆ ของคุณให้พวกเขาฟังบ้าง  เด็กๆ เป็นนักพูดที่เก่ง พวกเขาจะตื่นเต้น และต้องการเล่าเรื่องราว เล่าความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเอง ให้พวกเขาได้มีโอกาสในการพูดนี้ พวกเขาต้องการมัน คุณจะต้องประหลาดใจไปเลยว่า มีเรื่องราวในชีวิตของลูกคุณที่คุณไม่รู้มากมายขนาดนั้นเชียวหรือ

พ่อแม่ไม่ควรจะมองว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกันประจำวันนี้เป็นเรื่องเล็กหรือไม่สำคัญในชีวิต

มันสำคัญอย่างยิ่งยวดทีเดียว การอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าเช่นนี้ จะทำให้ลูกๆ ได้รู้ว่าพ่อแม่ให้ความสนใจต่อพวกเขา สิ่งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นกำลังใจให้พวกเขาทำให้ดีขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ การอยู่ร่วมกันพร้อมหน้านี้ยังเป็นตัวเชื่อมสายใยของครอบครรัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อครอบครัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อลูกๆ ปัจจุบันนี้ หน่วยของครอบครัวกำลังอยู่อย่างแยกกันในทุกแห่งทั่วโลก สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นก็คือ สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับบ้านและครอบครัวของมุสลิม

ครอบครัวที่มีสายใยแน่นเหนียว และช่วยสร้างเด็กที่มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ไม่เช่นนั้น เด็กจะมีความผิดปกติทางจิต และอาจพัฒนากลายเป็นโรคทางจิตที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น

เด็กเช่นนั้นจะค่อยๆ กลายเป็นคนไม่มีเหตุผล ซึ่งจะเป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไปในวงกว้าง ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งในสังคมเป็นปัญหาใหญ่ เป็นเรื่องน่าเศร้าและโชคร้ายมากสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเป็นอันตรายต่ออนาคตของเด็กด้วย เด็กเช่นนั้นจะถูกชักจูงโดยบุคคลภายนอกและอิทธิพลแปลกปลอมในขณะที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากทางบ้าน เด็กเช่นนั้นอาจไปจบที่การเป็นคนติดยาหรือเป็นอาชญากรไปเลยก็ได้  พ่อแม่อาจรับรู้ด้วยความตกตะลึง และรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ก็ต่อเมื่อหลังจากที่มันสายเกินไปที่จะแก้ไขความเสียหายนั้นได้

ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองลูกๆ ของเราจากวันเช่นนั้นด้วยเถิด

วิธีที่ดีที่จะช่วยให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันนั้น คือการช่วยสนับสนุนลูกๆ ในเรื่องการเรียน

ช่วยพวกเขาเอากระเป๋านักเรียนมาเปิดดูผลงาน แม้คุณจะไม่เข้าใจมากนักก็ตาม หรือถ้าจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการเรียนหรือวิชาที่พวกเขาเรียนสักข้อสองข้อก็ไม่เป็นไร และช่วยเหลือพวกเขาในการเรียนรู้วิชาการอิสลามด้วย ตั้งใจฟังเมื่อเวลาที่พวกเขาเรียนอ่านอัล-กุรอาน สนใจให้พวกเขาได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ของอิสลามเพื่ออนาคตข้างหน้า และช่วยพวกเขาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้เสร็จสมบูรณ์

ท้ายที่สุด พูดคุยกับลูกสักสองสามนาทีเกี่ยวกับเรื่องกิริยามารยาท ความประพฤติที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการฝึกหัดระเบียบวินัยและการทำงาน

เล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งมีบทเรียนและคุณธรรมให้พวกเขาได้เรียนรู้  ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิสลามดีๆ ให้พวกเขาฟังสักสองสามนาที ทั้งหมดเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานเพื่อพัฒนาลูกของคุณให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

โดย อบู อาติยะฮฺ

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=170
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org