สังคม ครอบครัว : เข้าใจวัยรุ่น

 

เข้าใจวัยรุ่น

 

ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นในปัจจุบันหลายคนคิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ อาจจะวัดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางเรื่องวัยรุ่นเห็นเป็นเรื่องใหญ่ แต่พ่อแม่กลับมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่บางเรื่องพ่อแม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ วัยรุ่นกลับมองว่าเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรืออาจจะวัดจากการที่พ่อแม่ไม่รู้ใจว่าวัยรุ่นต้องการอะไร

เป็นเรื่องธรรมดาที่คนต่างวัยกันย่อมคิดแตกต่างกัน มองอะไรไม่เหมือนกัน ยุคสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต่างจากวัยรุ่นยุคนี้ พ่อแม่ย่อมมีพื้นฐานความคิดที่เรียนรู้มาจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์เดิม แต่ก็มีพ่อแม่หลายคนที่พยายามศึกษาเพื่อตามทันลูกวัยรุ่นด้วยการอ่านหนังสือ สนใจข้อมูลข่าวสาร ใกล้ชิดและพูดคุยกับวัยรุ่นมาก ๆ ก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยลงได้

อีกประการหนึ่งที่พ่อแม่ควรเข้าใจคือ วัยรุ่นมักเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ง่าย บางครั้งรำคาญหงุดหงิดโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ ซึ่งสืบเนื่องจากเป็นวัยที่กำลังจะก้าวข้ามไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ร่างกายและฮอร์โมนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ความคิดความสนใจก็แตกต่างจากเมื่อเป็นเด็ก เป็นวัยที่กำลังอยากจะค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรพยายามเข้าใจ

การเลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่นให้เติบโตมาอย่างสมบูรณ์นั้น พ่อแม่ต้องมองเขาด้วยความรักและความเข้าใจ และการที่จะกระทำเช่นนี้ได้นั้นพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ในการดำเนินชีวิตของเขา โดยการให้เวลา ใช้เวลาด้วยกัน พูดคุยกันฉันเพื่อน แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของกันและกัน เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อกันด้วยความเข้าใจ พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่วิจารณ์หรือตำหนิเขา แต่คอยให้คำปรึกษา คอยตักเตือน เขาด้วยความรัก ให้ไปสู่หนทางที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับเขา

อย่าใช้วิธีออกคำสั่งหรือใช้คำพูดที่ไม่ดี คำพูดที่รุนแรง หรือ ยุ่งกับเขามากเกินไป เพราะความเป็นวัยรุ่นมีแค่ครั้งเดียว หากเราเลี้ยงลูกในวัยนี้ไม่ดี หรือ ด้วยความไม่เข้าใจ อาจจะทำให้เขาเตลิด หรือ กลายเป็นเด็กมีปัญหาไปเลยก็ได้ ที่ดีที่สุดคือพูดกับเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยน

อิมามอาลี(อ) ได้กล่าวว่า “อย่าบังคับเด็กให้มีพฤติกรรมแบบเดียวกับเรา เพราะช่วงเวลาที่เขาเกิดมานั้นแตกต่างจากช่วงเวลาของเรา”

โดย มัรยัมกุบรอ

ตรวจ/ทาน Batoul Jj

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1719
วันที่ : 3 เมษายน 2563
http://www.ahlulbait.org