สังคม ครอบครัว : วิธีสร้างความสุขให้ภรรยา(2)

วิธีสร้างความสุขให้ภรรยา(2)

โดย เชคมุฮัมมัด อับดุลฮะลีม ฮามิด

8. ความประพฤติระหว่างการเดินทาง

- ร่ำลากันอย่างอบอุ่นและให้คำแนะนำที่ดี

- ขอให้เธอดุอา(ขอพร) ให้คุณ

- ขอให้ญาติพี่น้องและเพื่อนที่เคร่งครัดดูแลครอบครัวในระหว่างที่คุณไม่อยู่

- มอบเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่เธออย่างเพียงพอ

- พยายามอย่าขาดการติดต่อกับเธอ ไม่ว่าทั้งทางโทรศัพท์, อีเมล์, จดหมาย หรืออื่นๆ

- รีบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

- นำของฝากมาให้เธอ

- หลีกเลี่ยงการกลับมาอย่างไม่คาดฝันหรือกลางดึก

- ถ้าเป็นไปได้ก็พาเธอไปกับคุณด้วย

9. ให้ความสนับสนุนทางการเงิน

- สามีจำเป็นต้องมีความใจกว้างในเรื่องการเงินของเขา ไม่ควรขี้เหนียว และไม่ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง

- เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนสำหรับทุกอย่างที่เขาใช้จ่ายไปเพื่อเธอ แม้แต่ขนมปังชิ้นเล็กๆ ที่เขาให้เธอ (ฮะดีษ)

- ให้กำลังใจสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ก่อนที่เธอจะขอ

10. ช่วยเหลือในการปฏิบัติตามอัลลอฮฺ

- สอนในสิ่งที่คุณรู้เรื่องกุรอานและบทอรรถาธิบาย

- สอนให้เธอทำการ "ซิกรฺ" (รำลึกถึงอัลลอฮฺตามแบบอย่างของศาสดา(ศ)) ในตอนเช้าและก่อนนอน

- สนับสนุนให้เธอใช้จ่ายเงินไปในหนทางของอัลลอฮฺ เช่น การซื้อสินค้าเพื่อการกุศล

- นำเธอไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ เมื่อคุณมีความสามารถ

11. ให้ความเคารพต่อครอบครัวและเพื่อนๆ ของเธอ

- พาเธอไปเยี่ยมครอบครัวและญาติพี่น้องของเธอ โดยเฉพาะพ่อแม่ของเธอ

- เชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นมาเยี่ยมเธอและต้อนรับพวกเขาด้วยความเต็มใจ

- มอบของขวัญให้แก่พวกเขาในโอกาสพิเศษ

- ช่วยเหลือพวกเขาเมื่อถึงคราวจำเป็น ทั้งในด้านเงินทอง หรือความสามารถอื่นๆ

- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเธอหลังจากเธอเสียชีวิต ถ้าหากเธอเสียชีวิตก่อน และให้ความช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวของเธอต่อไปในสิ่งที่เธอเคยให้เมื่อมีชีวิตอยู่

12. สอนและตักเตือน (ในเรื่องของศาสนา)

- สอนให้เธอรู้ความรู้พื้นฐานของศาสนา

- สอนให้เธอจักหน้าที่และสิทธิของภรรยา

- สอนให้เธออ่านและเขียน

- สนับสนุนให้เธอเข้าร่วมการอบรม การสอน ต่างๆ

- กฎเกณฑ์ของศาสนาที่เกี่ยวกับผู้หญิง

- ซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ มาเก็บไว้ในชั้นหนังสือประจำบ้าน

13. ให้อภัยและว่ากล่าวตักเตือน

- ตักเตือนเธอในเรื่องที่เป็นความผิดใหญ่ๆ เท่านั้น

- การให้อภัยต่อความผิดทำเพื่อตัวเขาเอง แต่การตักเตือนเธอสำหรับความผิดนั้นทำเพื่อสิทธิของอัลลอฮฺ เช่น การไม่รักษาเวลานมาซ เป็นต้น

- รำลึกถึงความดีทั้งหมดที่เธอทำ เมื่อใดก็ตามที่เธอทำผิด

- รำลึกไว้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีความผิดพลาด ดังนั้นพยายามมองหาข้อแก้ตัวให้แก่เธอ เช่น บางทีเธออาจเหนื่อย เศร้า หรือมีรอบเดือน หรือเธอกำลังอยู่ในบทบัญญัติใดของศาสนา

- หลีกเลี่ยงการตำหนิในเรื่องฝีมือการทำอาหารของเธอ เพราะท่านศาสดา(ศ.) ไม่เคยตำหนิภรรยาของท่านในเรื่องนี้ ถ้าคุณชอบอาหารนั้นคุณก็ทาน แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทาน และไม่ต้องพูดอะไร

- ก่อนที่จะประกาศความผิดพลาดของเธอตรงๆ พยายามหาทางพูดอ้อมๆ ก่อน

- อย่าใช้คำพูดที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามที่อาจทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวด

- เมื่อจำเป็นต้องพูดคุยในปัญหาใดๆ ให้รอจนกว่าจะอยู่เป็นการส่วนตัว

- รอให้ความรู้สึกโกรธจางลงไป จะสามารถช่วยให้คุณควบคุมคำพูดของตัวเองได้

 

Source : www.tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=376
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org