สังคม ครอบครัว : หัวเราะเป็นยาวิเศษ?

หัวเราะเป็นยาวิเศษ?

การหัวเราะอาจจะเป็นยาวิเศษได้จริงๆ จากการศึกษาวิจัยที่นำเสนอโดยวิทยาลัยเกี่ยวกับโรคหัวใจของอเมริกาพบว่า การหัวเราะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และนักวิจัยกล่าวว่ามันอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย

แต่ประโยชน์ของการหัวเราะไม่ได้มีแค่กับหัวใจเท่านั้น การหัวเราะยังสามารถช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อโรค บรรเทาอาการไข้ละอองฟาง, ลดความเจ็บปวดและช่วยควบคุมโรคเบาหวาน

การหัวเราะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลที่ได้เช่นเดียวกับการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ผลกระทบในแง่บวกของการหัวเราะจมีอยู่นานถึง 30-45 นาที ในทางตรงข้าม ความเครียดทำให้การไหลเหวียนโลหิตลดลงประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์

เกือบทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการหัวเราะ อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง 95 เปอร์เซ็นต์มีการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นหลังจากชมคลิปภาพยนตร์ตลก 70 เปอร์เซ็นต์มีการไหลเวียนโลหิตแย่ลงหลังจากชมภาพยนตร์เครียดๆ ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยนี้ จึงสรุกได้ว่า การหัวเราะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้

นักศึกษาวิจัยในเรื่องนี้แนะนำว่า การหัวเราะวันละ 15 นาที บวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือดคือภาวะที่เส้นเลือดถูกทำลายและตีบลงเพราะไขมันอุดตัน สิ่งนี้ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงหรือไม่สามารถผ่านไปได้ (ทำให้เกิดโรคหัวใจ) มีเลือดแตกในสมอง หรือโรคที่เลือดไปเลี้ยงแขนหรือขาไม่เพียงพอ (ทำให้เกิดอาการปวด)

การหัวเราะดีต่อหัวใจอย่างไร?

ประโยชน์ของการหัวเราะอยู่ที่ผลกระทบของมันที่มีต่อเยื่อบุชั้นใน (endothelium) ของผนังหลอดเลือดแดง เยื่อบุชั้นในมีบทบาทสำคัญในการรักษาการไหลเวียนของเลือดโดยการควบคุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือด

ความเสียหายต่อเยื่อบุชั้นในเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

การหัวเราะช่วยทำให้เยื่อบุชั้นในขยายกว้างขึ้น ส่วนความเครียดจะทำให้มันแคบลง ดังนั้นการหัวเราะจึงช่วยให้ผนังหลอดเลือดมีความพอดีและเหมาะสม ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี

ทำไมการไหลเวียนโลหิตจึงสำคัญ?

โลหิตไหวเวียนได้เร็วแสดงให้เห็นว่าหลอดเลือดแดงอยู่ในสภาพดีและเปิดกว้าง ดังนั้นหัวใจและส่วนต่างๆ ของร่างกายจึงได้รับเลือดเป็นอย่างดี ตรงกันข้าม ถ้าโลหิตไหวเวียนได้ช้านั่นแสดงว่าหลอดเลือดแดงมีความแคบและมีโอกาสที่จะมีการอุดตันเกิดขึ้นแล้ว

ทำไมการหัวเราะจึงทำให้หลอดเลือดขยายตัว?

นักศึกษาวิจัยไม่รู้แน่ชัดว่าทำไมการหัวเราะจึงทำให้หลอดเลือดขยายตัว ทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามันเป็นผลของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อกระบังลมในขณะที่หัวเราะ หรืออีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามันเกิดจากสารเคมีที่เรียกว่า เอ็นดอร์ฟิน ถูกขับออกมาเมื่อหัวเราะ

 

Source: rafed.net

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=780
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org