สังคม ครอบครัว : จงอยู่ร่วม และคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ในสังคม

จงอยู่ร่วม และคบค้าสมาคมกบเพื่อนมนุษย์ในสังคม


บทเรียนหนึ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้คือแบบฉบับอันทรงคุณค่าของท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ที่ท่านได้แสดงแบบอย่างของผู้ศรัทธาที่แท้จริงออกมา ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้เชิญชวนให้บรรดาชีอะฮ์ของท่านอยู่ร่วมกับพี่น้องมุสลิมอื่นๆ ในสังคม หรือแม้แต่เพื่อนมนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตาม


ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้ชี้ให้เห็นว่าอิสลามต่อต้านการใช้ชีวิตอย่างสันโดษ โดยไม่มีการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นในสังคมและที่สำคัญไปกว่านั้นบรรดาชีอะฮ์ก็จะได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่ บอกเล่าถึงอิสลามที่แท้จริงแก่ผู้ที่เขาร่วมวงสนทนา หรือผู้ที่คบค้าสมาคมด้วย นั่นคือแนวทางที่ดีที่สุดในการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า และเรื่องราวแห่งลูกหลานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)


แต่ทว่าคำเชิญชวนดังกล่าวที่ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้ประกาศไว้ว่าให้มีความสัมพันธ์คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะมุสลิมหรือไม่ก็ตาม นั้นมิได้หมายถึงการคบค้าสมาคม จนเป็นเหตุให้ความเป็นชีอะฮ์ ความเป็นมุสลิม หรือเกียรติยศแห่งอัลอิสลามต้องถูกทำลายลง แบบอย่างหนึ่งที่ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้แสดงเอาไว้เป็นแบบอย่าง มีดังนี้


มันศูร ดะวานีกีย์ กาหลิบแห่งราชวงศ์อับบาซีย์ ในยุคการดำรงตำแหน่งอิมามัต (เป็นผู้นำมนุษยชาติ) ของท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) หลายครั้งด้วยกันที่เขาพยายามใช้เลห์กลต่างๆ เพื่อเชิญชวนท่านอิมาม (อ) จากนครมะดีนะฮ์เพื่อมายังอิรัก แต่ไม่เคยเป็นผลสำเร็จสักครั้ง


ต่อมาไม่นานครั้งหนึ่งเมื่อท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้เดินทางมายังอิรักด้วยตนเอง มันศูรได้ส่งคนประกบท่านอิมาม (อ) เพื่อดูความเคลื่อนไหวของอิมาม (อ) อย่างตลอดเวลาเป็นเวลาหลายวัน ในวันหนึ่งได้มีนายทหารคนหนึ่งได้จัดงานเลี้ยง เนื่องในการเข้าสุนัต (คลิปปลายอวัยวะเพศ) บุตรชาย ซึ่งเป็นงานที่มีแขกเหรื่อมากมาย เป็นงานเลี้ยงที่ถูกจัดอย่างเอิกเกริก


ผู้คนหลายชนชั้นได้ถูกเชิญมาในงานวันนั้น อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ก็ได้การรับเชิญไปในงานครั้งนี้ด้วย และอิมาม (อ) ก็ไปในงานเลี้ยงนี้ด้วย เนื่องจากการคบค้าสมาคมกับพีน้องมุสลิมในสังคมถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ


ในช่วงหนึ่งขณะที่บรรดาแขกเหรื่อที่มาร่วมงานกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นเอง ได้มีแขกคนหนึ่งร้องขอน้ำดื่ม แต่พวกเขากับยื่นแก้วที่มีสุราให้แขกผู้นั้นแทนน้ำ (ซึ่งจริงๆ แล้วการร้องขอน้ำดื่ม เป็นเพียงเล่ห์กลอย่างหนึ่งของพวกเขา แต่ในหมู่พวกเขาเป็นที่รู้กันว่าเขาต้องการสุรามาดื่ม)


เหตุการณ์นี้ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ล่วงรู้ถึงเล่ห์กลอันชั่วช้าของพวกนั้นเป็นอย่างดี ดังนั้นอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) จึงได้ลุกขึ้นจากสำรับอาหารในทันที และเดินออกไปจากงานเลี้ยงนั้น พวกเขาจึงไปขยั้นขยอ และอ้อนวอนให้ท่านอิมาม (อ) กลับเข้ามาในงานอีกครั้ง


แต่ท่านอิมาม (อ) ไม่ยอกกลับ และได้กล่าวว่า "ท่านศาสาดมุฮัมมัด (ศ) ได้มีวจนะไว้ว่า ใครก็ตามที่นั่งร่วมอยู่ในวงสุราเมรัย หรือสิ่งมึนเมา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสาปแช่งเขาผู้นั้น"


จากแบบฉบับข้างต้นที่ท่านอิมามญะอ์ฟัร (อ) ได้ปฏิบัติแสดงให้พวกเราชีอะฮ์ที่แท้จริงของท่านได้เห็นแล้ว การคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ต้องปฎิบัติ แต่ต้องสำนึกถึงสิ่งที่สำคัญกว่า นั่นคือการรักษาความเป็นชีอะฮ์ ความเป็นมุสลิม และเกียรติยศแห่งอัลอิสลามของพระองค์


โดยเชคมาลีกี ภักดี

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=794
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org