หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 25 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามมะฮ์ดี (อ.)
ยามะฮดี ยาวะลียุลอัมร์
ยามะฮดี ยาวะลียุลอัมร์
โอ้!! อัสสลามุอะลัยกา ยามะฮดี ยาวะลียุลอัมร์ มหาบุรุษสุดธารการชี้นำ พิสูจน์ยุติธรรมอภิบาล ความชอบธรรมฟื้นคืนแด่หล้า เพื่อมวลประชาเกษมศานติ์ ระบอบการกดขี่วิถีมาร

Read ...

 

เหตุการณ์รอบโลกพิสูจน์ใกล้การมาของผู้ถูกรอคอย ตอนที่ 2
เหตุการณ์รอบโลกพิสูจน์ใกล้การมาของผู้ถูกรอคอย ตอนที่ 2
ท่านศาสดา(ศ)แห่งอิสลามได้กล่าวว่า “วันปรากฏกายของผู้ถูกรอคอยนั้นจะไม่มาถึง เว้นแต่ว่าจะต้องมี “การตายสีขาว” เกิดขึ้นเสียก่อน

Read ...

 

เหตุการณ์รอบโลกพิสูจน์ใกล้การมาของผู้ถูกรอคอย ตอนที่ 1
เหตุการณ์รอบโลกพิสูจน์ใกล้การมาของผู้ถูกรอคอย ตอนที่ 1
เหตุการณ์ทางธรรมชาติ ฝนไม่ตก ตกเบาบาง หรือ ไม่ตกต้องตามฤดูกาล และทำให้การเกษตรถูกทำลาย ทะเลสาบและแม่น้ำแห้ง ต้นไม้จะไม่ออกผล

Read ...

 

ดัจญาลคือใคร????
ดัจญาลคือใคร????
สัญลักษณ์หนึ่งก่อนการมาปรากฏกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) อิมามคนสุดท้ายแห่งวงศ์วานของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) คือการปรากฏตัวของ “ดัจญาล” เขาจะมาสร้างความปั่นป่วน

Read ...

 

ความเชื่อต่ออิมามมะฮ์ดี (อ) อะกีตะตุ้ลกุบรอ
ความเชื่อต่ออิมามมะฮ์ดี (อ) อะกีตะตุ้ลกุบรอ
ความศรัทธาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี (อ) เป็นความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ (อะกีดะตุ้ลกุบรอ) ซึ่งมีอยู่ในศาสนาอิสลาม ด้วยความศรัทธาอันนี้ก่อให้เกิดพลังความหวังให้กับมุสลิม

Read ...

 

อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 5
อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 5
เหตุผลที่ 4 ถ้าหากได้อ่านและศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามและฮะดีษของสายธารชีอะฮ์ ท่านก็จะเข้าใจว่า ชีอะฮ์สามัญชนตั้งแต่ยุคแรกล้วนถ่ายทอดความเชื่อนี้มาโดยตลอด.....

Read ...

 

อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 4
อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 4
เหตุผลที่ 3–ผู้ปกครอง (มาลิกและกาหลิบ) ผู้ฉ้อฉลในยุคของบรรดาอิมามทั้งหลายต่างรู้ดีว่า อิมามคนที่ 12 เป็นลูกใคร ? สืบเชื้อสายมาจากใคร ? ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ความลับ เพราะศาสดา

Read ...

 

การปฏิวัติของอิมามมะฮ์ดี (อ)
การปฏิวัติของอิมามมะฮ์ดี (อ)
เขาผู้ถูกสัญญาไว้ (อิมามมะฮ์ดี (อ) จะปรากฎตัวที่สถานกะอ์บะฮ์ (นครมักกะฮ์) หลังจากการเร้นกายอันยาวนาน เขาจะปรากฎตัวพร้อมกับธง ดาบ ผ้าพันศรีษะ (อะมามะฮ์)และเสื้อของ..

Read ...

 

อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 3
อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 3
เหตุผลที่ 2 มีฮะดีษ (วจนะ) ที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมาม (อ) แจ้งไว้ล่วงหน้าว่า : ในอนาคตอิมามฮาซันอัสการีย์ (อ)จะมีบุตรชาย ซึ่งบุตรคนนี้คือผู้ที่จะทำให้...

Read ...

 

อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 2
อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 2
ปัจจัยเหตุที่ทำให้แน่ใจว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วคือ : เหตุผลที่ 1 –เป็นฮะดีษ (مُسَلَّمَاتٌ) ทั้งชีอะฮ์และซุนนี่ว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ขอยกตัวอย่างเพียง 3 ฮะดีษเท่านั้นคือ...

Read ...

 

อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 1
อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 1
ข้อสงสัยเกี่ยวกับอิม่ามมะฮ์ดี (อ) มี 2 ประเด็น 1, สงสัยว่า ไม่มีตัวตนจริงในโลกเป็นเพียงความเชื่ออันเลื่อนลอย 2, เชื่อว่ามี แต่สงสัยว่า ประสูติแล้วหรือยัง ?

Read ...

 

เกิดอะไรขึ้นกับศีลธรรมก่อนการมาปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)
เกิดอะไรขึ้นกับศีลธรรมก่อนการมาปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี (อ.)
รากฐานของครอบครัว ความสัมพันธ์ของญาติมิตร และความสัมพันธ์ที่ดีต่างๆจะอ่อนแอลง

Read ...

 

สภาพต่างๆ ด้านศาสนาก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.)จะมาปรากฏกาย ตอนที่ 2
สภาพต่างๆ ด้านศาสนาก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.)จะมาปรากฏกาย ตอนที่ 2
ความเลวทรามของนักนิติศาสตร์อิสลาม หรือ ฟุกอฮาอ์ นักวิชาการ และอุละมาอ์ อิสลามเป็นผู้ปกป้องศาสนาของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

Read ...

 

สภาพต่างๆ ด้านศาสนาก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะมาปรากฏกาย ตอนที่ 1
สภาพต่างๆ ด้านศาสนาก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะมาปรากฏกาย ตอนที่ 1
ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าวว่า ในเวลานั้น มัสยิดต่างๆ จะดูงดงาม และเจริญรุ่งเรือง แต่มันจะปราศจากทางนำ และ การให้ความรู้โดยสิ้นเชิง”

Read ...

 

สถานการณ์รัฐบาลทั่วโลกก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) ปรากฏกาย ตอนที่ 2
สถานการณ์รัฐบาลทั่วโลกก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) ปรากฏกาย ตอนที่ 2
ถ้าผู้บริหารงานของรัฐบาลต่างๆแต่ละคนเป็นผู้ชอบธรรม และมีความสามารถ ประชาชนก็จะอยู่อย่างสะดวกสบาย

Read ...

 

สถานการณ์รัฐบาลทั่วโลกก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) ปรากฏกาย ตอนที่ 1
สถานการณ์รัฐบาลทั่วโลกก่อนอิมามมะฮ์ดี (อ.) ปรากฏกาย ตอนที่ 1
ด้วยการสนับสนุนทางการเมือง ทำให้ความเชื่อและแนวคิดทางการเมืองของศาสนาของแต่ละกลุ่มประสบความสำเร็จในสังคม

Read ...

 

ลักษณะจิตใจมนุษย์ก่อนการมาของอิมามมะฮ์ดี(อ.)
ลักษณะจิตใจมนุษย์ก่อนการมาของอิมามมะฮ์ดี(อ.)
จะเกิดกลียุคขึ้นในวาระสุดท้าย ผู้คนจะรักแต่ตนเอง เห็นแก่ตัว รักเงิน แต่หารู้ไหมว่าการแสวงหาความร่ำรวยเป็นบ่อเกิดของความชั่วทั้งปวง

Read ...

 

สัญญาณก่อนการมาปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี(อ.)
สัญญาณก่อนการมาปรากฏกายของอิมามมะฮ์ดี(อ.)
ดั่งคำกล่าวที่ว่า เมื่อเราอยู่ท่ามกลางแสงสว่าง เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญของความสว่างนั้น แต่เรามักจะตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของความสว่างก็ต่อเมื่อเราอยู่ในความมืด

Read ...

 

<< Prev - 1 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร