หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 25 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
อามั้ล (ศาสนกิจ) ลัยละตุลกัดร์ (รัตติกาลแห่งอานุภาพ)
อามั้ล (ศาสนกิจ) ลัยละตุลกัดร์ (รัตติกาลแห่งอานุภาพ)
อามั้ล (ศาสนกิจ) ในลัยละตุลกัดร์ แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ “อามั้ลที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้งสามคืน” และ “อามั้ลที่ปฏิบัติเฉพาะแต่ละคืน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ อามั้ลที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้ง 3 คืน ในค่ำคืนแห่งกัดร์ (19,21,23) เดือนรอมฎอนอันจำเริญมีดังนี้

Read ...

 

ดุอาอ์ (บทวิงวอน) กุเมล ต้นทุนชีวิตของมนุษยชาติ
ดุอาอ์ (บทวิงวอน) กุเมล ต้นทุนชีวิตของมนุษยชาติ
การขออภัยโทษ ขอความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) การยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ การยืนยันถึงความอ่อนแอ ความยากไร้ของบ่าวของพระองค์ การเปรียบเทียบระหว่างการลงโทษทัณฑ์ในโลกนี้ และในโลกหน้า การขอความอนุเคราะห์จากพระองค์ในเรื่องของการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ เหล่านี้คือต้นทุนชีวิต ซึ่งดุอาอ์กุเมลได้มอบให้มนุษย์

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดห่อหุ้มข้า ฯ ด้วยความเมตตาของพระองค์ โปรดประทานความสำเร็จ และการปกป้องคุ้มครอง และโปรดขจัดความมัวหมองในจิตใจของข้า ฯ ที่เกิดจากการถูกใส่ร้าย โอ้ พระผู้ทรงเมตตาแก่ปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 28 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 28 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดเพิ่มพูนความดีงามแก่ข้า ฯ ด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นมุสตะฮับ (สิ่งที่ควรกระทำ) โปรดให้เกียรติแก่ข้า ฯ ด้วยการตอบรับคำวิงวอน และจากบรรดาสื่อทั้งหลายนั้น โปรดให้ข้า ฯ ใกล้ชิดพระองค์ด้วยตัวของข้า ฯ เอง โอ้ พระผู้ซึ่งไม่ถูกครอบงำด้วยความปรารถนาทั้งปวง

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 27 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 27 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานความประเสริฐของค่ำคืนแห่งลัยละตุลก็อดร์แก่ข้า ฯ โปรดเปลี่ยนแปลงภารกิจที่ยุ่งยากให้เป็นความง่ายดาย โปรดยอมรับคำขออภัยจากข้า ฯ โปรดลบล้างบาปและความหนักอึ้งของข้า ฯ โอ้ พระผู้ทรงเมตตาแก่ปวงบ่าวที่เป็นกัลยาณชนทั้งหลาย

Read ...

 

 ดุอาอ์ประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดทำให้ความอุตสาหะของข้า ฯ ได้รับการขอบคุณ บาปต่าง ๆ ของข้า ฯ ได้รับการอภัย ภารกิจการงานของข้า ฯ ถูกตอบรับ และความบกพร่องของข้า ฯ ได้รับการปกปิด โอ้ พระผู้ทรงได้ยินยิ่งกว่าผู้ได้ยินทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 25 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 25 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดทำให้ข้า ฯ เป็นผู้ที่มีความรักต่อมวลมิตรของพระองค์ และเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูต่อพระองค์ โปรดให้ข้า ฯ เป็นผู้เคร่งครัดต่อแบบฉบับของท่านนบี โอ้ พระผู้ทรงคุ้มครองจิตใจของบรรดานบีทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 24 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 24 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ ข้า ฯ ขอวิงวอนในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย และขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งที่แข็งกร้าวต่อพระองค์ ข้า ฯ ขอวิงวอนความสำเร็จในการภักดีและยุติการทำบาปต่อพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงเมตตาแก่ผู้ที่วิงวอนทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 23 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 23 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดชำระล้างบาปต่าง ๆ โปรดขจัดความบกพร่องทั้งหลาย โปรดทดสอบจิตใจของข้า ฯ ด้วยความสำรวมตนต่อพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงอภัยในความผิดพลาดของผู้ทำบาปทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 22 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 22 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดเปิดประตูแห่งความดีงาม โปรดประทานความจำเริญ โปรดประทานความสำเร็จ อันเป็นสาเหตุนำไปสู่ความพึงพอพระทัยของพระองค์แก่ข้า ฯ โปรดให้ข้า ฯ ได้พำนักอยู่ ณ ใจกลางสรวงสวรรค์ของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงตอบรับคำวิงวอนของผู้เดือดร้อนทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 21 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 21 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานให้ข้า ฯ อยู่ในความพึงพอพระทัยและเหตุผลของพระองค์ โปรดอย่าให้ชัยฏอนมารร้ายมีอิทธิพลเหนือข้า ฯ โปรดทำให้สวรรค์เป็นบ้านและเป็นสถานที่พำนักถาวรแก่ข้า ฯ โอ้ พระผู้ทรงทำให้ความปรารถนาของผู้เรียกร้องสำเร็จสมบูรณ์

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 20 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 20 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ ในเดือนนี้ โปรดเปิดประตูสวรรค์และปิดประตูนรกแก่ข้า ฯ โปรดประทานความสำเร็จในการอ่านอัล-กุรอานแก่ข้า ฯ โอ้ พระผู้ประทานความสงบมั่นแก่จิตใจของผู้ศรัทธาทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 19 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 19 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดเพิ่มพูนโชคลาภอันจำเริญของเดือนนี้แก่ข้า ฯ โปรดทำให้หนทางไปสู่ความดีของเดือนนี้ง่ายดาย โปรดอย่าหักห้ามข้า ฯ ในการยอมรับความดีของเดือนนี้ โอ้ พระผู้ทรงชี้นำไปสู่สัจธรรมอันชัดแจ้ง

Read ...

 

อามัลค่ำคืนกัดร์ (คืนที่ 19 และ 21 รอมฎอนอันทรงเกียรติ)
อามัลค่ำคืนกัดร์ (คืนที่ 19 และ 21 รอมฎอนอันทรงเกียรติ)
อามัลค่ำคืนกัดร์ (คืนที่ 19 และ 21 รอมฎอนอันทรงเกียรติ) 1. อาบน้ำฆุสุลมุสตะฮับ 2. นมาซ 2 รอกะอัต ในทุกรอกาอัตหลังจากฟาติหะฮฺแล้วให้อ่านซูเราะฮฺ อัตเตาฮีด 7 ครั้ง และเมื่อให้สลามแล้วให้กล่าว اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ 70 ครั้ง 3.ให้เปิดคัมภีร์อัลกุรอานหน้าใดก็ได้ และกล่าวอย่างละ 10 ครั้งว่า...

Read ...

 

 ดุอาอ์ประจำวันที่ 18 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 18 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดแจ้งแก่ข้า ฯ ถึงความจำเริญแห่งรุ่งอรุณของเดือนรอมฎอน โปรดส่องรัศมีแก่จิตใจของข้า ฯ ด้วยรัศมีที่เจิดจรัสของเดือนรอมฎอน โปรดนำอวัยวะทุกส่วนของข้า ฯ ไปสู่การปฏิบัติตามบัญชาของเดือน รอมฎอน ด้วยรัศมีแห่งพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงให้แสงสว่างแก่หัวใจของผู้รู้จักทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 17 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 17 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดชี้นำข้า ฯไปสู่การกระทำความดีงามทั้ง หลาย โปรดทำให้ความปรารถนาและความหวังของข้าฯ บรรลุผล โอ้ พระผู้ทรงไม่ปรารถนาในคำวิงวอนและคำเยินยอ โอ้ พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของมวลมนุษย์ โปรดอำนวยพรแด่มุฮัมมัด และลูกหลานผู้บริสุทธิ์ของท่าน

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 16 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 16 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานความสำเร็จ ดั่งที่ประทานให้แก่ผู้มีคุณธรรมทั้งหลายแก่ข้า ฯ โปรดนำข้า ฯ ออกห่างจากความชั่วช้า ด้วยความเมตตาของพระองค์ โปรดให้ข้า ฯ เข้าสู่ที่พำนักถาวรอันเงียบสงบ ด้วยความเป็นพระเจ้าของพระองค์ โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 15 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 15 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานความสำเร็จ ในการภักดีของผู้มีความยำเกรงแก่ข้า ฯ โปรดเปิดหัวใจของข้า ฯ ประหนึ่งการลุแก่โทษของผู้ที่มีความถ่อมตน ด้วยความปลอดภัยของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงให้ความปลอดภัย แก่ผู้มีความหวาดกลัวทั้งหลาย

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 14 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 14 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดอย่าเอาผิดข้า ฯ ในบาปต่าง ๆ โปรดผ่อนปรน ข้า ฯ จากความผิดพลาดและความโง่เขลา โปรดอย่าทำให้ข้า ฯ เป็นเป้าหมายของการทดสอบและความชั่ว ด้วยเกียรติยศของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงเป็นเกียรติยศ ของมวลมุสลิม

Read ...

 

ดุอาอ์ประจำวันที่ 13 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ดุอาอ์ประจำวันที่ 13 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
โอ้ อัลลอฮ์ โปรดชำระข้า ฯ ให้บริสุทธิ์จากมลทินและความโสโครก โปรดให้ข้า ฯ อดทนต่อสภาวะที่ถูกกำหนด โปรดประทานความสำเร็จ ในการแสดงความสำรวมตนและการเป็นมิตรกับคนดี ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ โอ้ ผู้เป็นสุดที่รักของบรรดาผู้ยากไร้ทั้งหลาย

Read ...

 

<< Prev - 1 - 2 - 3 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.