หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 25 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
การศึกษา Education
รับสมาชิกจุลสาร “อินติซอรฺ” จุลสารของผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ)
รับสมาชิกจุลสาร “อินติซอรฺ” จุลสารของผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดี (อ)
ขอสดุดีแด่เอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้กองบรรณาธิการของ สำนักพิมพ์ อัลมะฮ์ดี พับลิเคชั่น ได้ผลิตจุลสาร “อินติซอรฺ” เพื่อเผยแพร่วิชาการความรู้อิสลามแห่งสายธารชีอะฮ์อิมามียะฮ์ ในประเทศไทย สำหรับการพี่น้องมุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิกชาวไทย ให้มีความเข้าใจวิชาการอิสลามที่แท้จริง

Read ...

 

โครงการห้องสมุดเพื่อหนู
โครงการห้องสมุดเพื่อหนู
หนังสือที่มีไม่เพียงพอ ทำให้เด็กด้อยโอกาสไม่มีแหล่งที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง การบริจาคหนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะให้การช่วยเหลือแก่พวกเขา

Read ...

 

โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
องค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้มีการศึกษาที่ดี และมีชีวิตที่ดีขึ้น

Read ...

 

<< Prev - 1 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.