หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อะฮฺลุลบัยตฺ
ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาที่รักยิ่ง
ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาที่รักยิ่ง
แท้จริงบรรดาผู้นำข่าวเท็จมานั้น เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้า พวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นการชั่วแก่พวกเจ้า แต่ว่ามันเป็นการดีแก่พวกเจ้า สำหรับทุกคนในพวกเขานั้น คือสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้จากการทำบาปส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในเรื่องนี้ในหมู่พวกเขานั้น เขาผู้นั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์
(จากซูเราะห์ อันนู้ร อายะห์ที่ 11)

Read ...

 

คอลีฟะห์อบูบักร รอฎิยัลลอฮ์ฯ
คอลีฟะห์อบูบักร รอฎิยัลลอฮ์ฯ
คำสั่งเสียของท่านอบูบักรแก่เหล่าทหาร 
"ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีต่อกัน อย่าแสดงการบิดพลิ้ว อย่าแสดงการอวดดี อย่าทำการเกินขอบเขต อย่าได้ประจานผู้ตาย อย่าฆ่าเด็ก คนชรา และสตรี เมื่อศัตรรูยอมจำนน ท่านทั้งหลายก็จงรับในข้อเสนอของพวกเขา ท่านทั้งหลายจงตัดต้นไม้ผล อย่าฆ่า แพะ แกะ หรือ วัว หรือ อูฐ นอกจากเท่าที่จะเป็นอาหาร ท่านจะพบกับผู้ที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในโบสถ์ วิหาร ท่านทั้งหลายจงอย่ารบกวนพวกเขา"

Read ...

 

คอลีฟะห์อุมัร อิบนุ คอฏฏอบ
คอลีฟะห์อุมัร อิบนุ คอฏฏอบ

Read ...

 

คอลีฟะห์ อุษมาน
คอลีฟะห์ อุษมาน

Read ...

 

คอลีฟะห์อาลี รอฏิยัลลอฮุอันฮุ
คอลีฟะห์อาลี รอฏิยัลลอฮุอันฮุ

ซอฮาบะห์ มีความรักในตัวท่านอาลี เหมือนดังที่ท่านรอซูล รักในตัวท่านอาลี

Read ...

 

อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) แบบอย่างที่สมบูรณ์คุณลักษณะด้านศีลธรรม
อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) แบบอย่างที่สมบูรณ์คุณลักษณะด้านศีลธรรม
แน่นอนว่าพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) จะไม่ทรงแต่งตั้งบุคคลผู้ใดเป็นอิมาม หากคนๆ ไม่ใช่เป็นผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่ง และพระองค์จะไม่ทำให้เขา

Read ...

 

จงให้มือของเธอ...เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)
จงให้มือของเธอ...เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)
มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือ มือแห่งการให้ มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือ มือแห่งการปลอบประโลม มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือ มือแห่งการช่วยเหลือ

Read ...

 

รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.
รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.
ฟาติมะฮ์  ศิดดีเกาะฮ์  มูบารอกะฮ์  ฏอฮีเราะฮ์  ซะกียะฮ์  รอดียะฮ์ มัรดียะฮ์  มูฮัดดะซะฮ์  ซะฮ์รอ  บะตูล  ฮะศอล  ฮุรเราะฮ์  ซัยยิดะฮ์  อัสรอฮ์

Read ...

 

ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)
ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)
ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้
ท่านอิมามอาลี(อ) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาเป็นโรคที่ร้ายแรงมากที่สุด

Read ...

 

อิมามอาลี (อ) กับความรักที่มีต่อเด็กกำพร้า
อิมามอาลี (อ) กับความรักที่มีต่อเด็กกำพร้า
อิมามอาลี (อ) มีความกรุณาเป็นอย่างมากต่อเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กกำพร้า ถ้าท่านเห็นเด็กกำพร้ากำลังร้องไห้เมื่อไหร่ ท่านอิมามอาลี (อ) จะละสิ่งที่ท่านกำลังกระทำ และเข้าไปกล่าวสลามต่อเด็กคนนั้น และเช็ดน้ำตาให้.....

Read ...

 

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)
รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)
ท่านศาสดา(อ.) กล่าวว่า “ในเดือนนี้(รอมฎอน) ประตูนรกจะถูกปิด และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออก” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274)

Read ...

 

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 1)
รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 1)
. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “เดือนรอมฎอนได้มาถึงพวกท่านแล้ว และมันเป็นหัวหน้าของเดือนทั้งหลาย และเป็นเดือนเริ่มต้นของปี” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 42 หน้า 193)

Read ...

 

อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) กับชีวิตที่ยืนยาว
อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) กับชีวิตที่ยืนยาว
เรามีความเชื่อว่าการมีชีวิตยืนยาวของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์กุรอานว่า

Read ...

 

ภารกิจของอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.)
ภารกิจของอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.)
อิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.) ได้ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในการหลุดพ้นจากโลกที่กดขี่ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวสะเทือนใจบนเส้นทางจากกูฟะฮ์สู่ซีเรีย

Read ...

 

4 ชะอฺบาน กำเนิดจันทร์เพ็ญแห่งบะนีฮาชิม
4 ชะอฺบาน กำเนิดจันทร์เพ็ญแห่งบะนีฮาชิม
ท่านเป็นคนฉลาดมีความรู้ มีรูปร่างสูงใหญ่ มีใบหน้าหล่อเหลางดงามจนได้รับฉายานามว่า “กอมัร บะนีฮาชิม” ซึ่งหมายถึง “ดวงจันทร์แห่งตระกูลบะนีฮาชิม”

Read ...

 

อิมามฮุเซน(อ.) ในวจนะของท่านศาสดา(ศ.)
อิมามฮุเซน(อ.) ในวจนะของท่านศาสดา(ศ.)
ในวันที่ 3 ของเดือนชะอฺบานอันจำเริญ ปีฮิจเราะฮ์ที่ 4 ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ได้รับแจ้งข่าวการถือกำเนิดของอิมามฮุเซน(อ.) ท่านจึงรีบไปที่บ้านของอิมามอะลี(อ.) และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)

Read ...

 

ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ(อ.)
ความอดทนอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยนับ(อ.)
ช่างน่าทึ่งยิ่งนัก! นางเป็นแม่ที่อดทนยิ่งในการเสียสละบุตรชายของนางและมองดูร่างกายที่ย่อยยับของเขากับตาตัวเอง แต่ไม่เคยเลยที่นางจะหมดความอดทน

Read ...

 

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2)
อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 2)
ท่านอะลี(อ.) มีบทบาทที่โดดเด่นในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการอพยพของท่านศาสดา(ศ.)

Read ...

 

อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)
อิมามอะลี(อ.) ผู้นำที่ไม่มีใครเหมือน (ตอนที่ 1)
อิมามอะลี(อ.) เป็นบุตรของท่านอบูฏอลิบ อิบนฺ มุฏฏอลิบ และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บินติ อะซัด อิบนฺ ฮาชิม ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ 13 รอญับ 30 ปี หลังจากปีช้าง(อามัล-ฟีล) ชีวิตของท่านเริ่มต้นขึ้นในกะอฺบะฮ์

Read ...

 

ประวัติย่อของอิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) (ตอนที่ 2)
ประวัติย่อของอิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) (ตอนที่ 2)
ในระหว่างสมัยการปกครองของคอลิฟะฮ์อุมัร อิบนฺ อับดุลอาซิซ จากตระกูลอุมมัยยะฮ์ บรรดาลูกหลานของท่านศาสดาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณสองปีกับห้าเดือน

Read ...

 

<< Prev - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.