หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อะฮฺลุลบัยตฺ
ควมประเสริฐของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ)
ควมประเสริฐของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ)
ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้มีวจนะไว้ว่า “สตรีนางหนึ่งจากบรรดาลูกหลานของฉันจะเสียชีวิตในเมืองกุม นามของนางคือ ฟาติมะฮ์ เป็นลูกสาวของมูซา (อิมามมูซากาซิม (อ) และ...

Read ...

 

ชีวประวัติท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ) โดยสังเขป
ชีวประวัติท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ) โดยสังเขป
ชื่อของท่านหญิง คือ “ฟาติมะฮ์” และฉายานามที่เป็นที่รู้จักของท่านหญิงคือ “มะอ์ซูมะฮ์” บิดาของท่านคือท่านอิมามมูซากาซิม (อ) อิมามท่านที่เจ็ดของมุสลิมชีอะฮ์อิมามียะฮ์ มารดาของ...

Read ...

 

25 เชาวาล ชะฮาดัตอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.)
25 เชาวาล ชะฮาดัตอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก(อ.)
กาหลิบมันซูรได้สั่งให้จับกุมตัวท่านอีกครั้งและนำมายังซะมัรรอห์ ที่ซึ่งท่านถูกควบคุมดูแลตลอดเวลาด้วยวิธีการที่รุนแรงและหยาบคายต่อท่าน

Read ...

 

ความสูงส่งทางด้านวิชาการของอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ)
ความสูงส่งทางด้านวิชาการของอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ)
มีหลักฐานอย่างมากมายที่บ่งบอกถึงความสูงส่งทางด้านวิชาการของท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั้งในสายสุนนี่และชีอะฮ์

Read ...

 

 “ความเป็นชาตินิยม”
“ความเป็นชาตินิยม”
ฉันได้ถามท่านอิมามอาลี (อ) ว่า “ขอให้ท่านแสดงทัศนะในเรื่องของความเป็นชาตินิยม คลั่งใคล้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการไม่ยอมรับความจริงทั้งๆ ที่มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน...

Read ...

 

สนทนากับอิมามอะลี (อ) หัวข้อ “ศัตรู”
สนทนากับอิมามอะลี (อ) หัวข้อ “ศัตรู”
ฉันได้ถามอิมามอะลี (อ) ว่า 1- ศัตรูที่อันตรายที่สุดของมนุษย์คือใคร?” อิมามอะลี (อ) ได้ตอบแก่ข้าพเจ้าว่า “ศัตรูที่อันตรายที่สุดของมนุษย์ คือความโกรธและอารมณ์ปราถนาของ...

Read ...

 

การพลีชีพของนายแ่ห่งศรัทธาชน
การพลีชีพของนายแ่ห่งศรัทธาชน
ท่านอิมาม(อ.) ถามอิบนุมุลญิมว่า “ฉันเป็นอิมามที่ชั่วร้าย หรือเป็นผู้ปกครองที่อยุติธรรมกระนั้นหรือ?”

Read ...

 

อิมามอะลี(อ.) ถูกลอบสังหาร
อิมามอะลี(อ.) ถูกลอบสังหาร
อิมามอะลี(อ.) ได้เล่าว่า ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “โอ้อะลี ฉันเห็นด้วยสายตาของฉันว่าเคราของเจ้าเปียกชุ่มด้วยเลือดจากหน้าผากของเจ้า”

Read ...

 

15 รอมฎอน ประสูติอิมามฮะซัน(อ.)
15 รอมฎอน ประสูติอิมามฮะซัน(อ.)
อิมามฮะซัน(อ.) ถือกำเนิดขึ้นภายในบ้านก่อด้วยดินเหนียวหลังเล็กๆ ของอิมามอะลี(อ.) กลางเดือนรอมฎอน...

Read ...

 

10 รอมฎอน วะฟาตท่านหญิงคอดีญะฮ์(อ.)
10 รอมฎอน วะฟาตท่านหญิงคอดีญะฮ์(อ.)
ในยุคสมัยป่าเถื่อนของชาวอาหรับก่อนการมาของอิสลามนั้น นางเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “ฏอฮิเราะฮ์” ซึ่งหมายถึง สตรีผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

Read ...

 

15 ชะอ์บาน วันประสูติอิมามมะฮ์ดี(อ.)
15 ชะอ์บาน วันประสูติอิมามมะฮ์ดี(อ.)
ท่านเป็นอิมามผู้ถูกสัญญาไว้ ท่านมักจะถูกเรียกด้วยตำแหน่งแห่ง “อิมามี อัสร์” อิมามแห่ง “กาลเวลา"

Read ...

 

อิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) ผู้ประกาศสาส์แห่งอาชูรอ
อิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) ผู้ประกาศสาส์แห่งอาชูรอ
อิมามซัยนุลอาบิดีน (อ) เป็นอิมามท่านที่ 4 เป็นบุตรชายของท่านอิมามฮูเซน (อ) หลานของท่านอิมามอะลี (อ) มารดาของท่านมีนามว่า “ชะฮ์บานู"

Read ...

 

5 ชะอ์บาน วันประสูติอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.)
5 ชะอ์บาน วันประสูติอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.)
เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺที่ในวันแห่งอาชูรอ เมื่ออิมามฮุเซน(อ.) เข้ามาในกระโจมของท่านเพื่อกล่าวคำอำลาต่อครอบครัว อิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.) นอนป่วยหนักจนแทบไม่รู้สึกตัว ท่านจึงรอดจากการสังหารหมู่ที่กัรบะลาอ์ในวันนั้นมาได้

Read ...

 

4 ชะอ์บานประสูติท่านอะบุลฟัฎล์ อับบาส (อ)
4 ชะอ์บานประสูติท่านอะบุลฟัฎล์ อับบาส (อ)
ในบทความสั้นๆ นี้ผู้เขียนประสงค์ให้พี่น้องผู้ศรัทธาได้รู้จักกับชายชาตรีแห่งพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ท่านอับบาส บุตรของราชสีแห่งพระผู้เป็นเจ้า อิมามอะลี บินอะบีฎอลิบ (อ)

Read ...

 

3 ชะอฺบาน วันประสูติอิมามฮุเซน(อ.)
3 ชะอฺบาน วันประสูติอิมามฮุเซน(อ.)
ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้มีวจนะไว้ว่า ศาสนาอิสลามจะอยู่รอดได้โดยหลานชายคนที่สองของท่านที่ชื่อฮุเซน(อ.) ผู้นี้

Read ...

 

รำลึกอิมามมูซา อัล-กาซิม(อ.)
รำลึกอิมามมูซา อัล-กาซิม(อ.)
แม้จะผ่านไปหนึ่งพันกับสองร้อยกว่าปีแล้วนับตั้งแต่อิมามมูซา อัล-กาซิม(อ.) ได้จากไป แต่ตำนานของท่านยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ท่านมีชีวิตอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์

Read ...

 

ซัยนับ(อ.)
ซัยนับ(อ.) "ท่านหญิงแห่งศรัทธา"
โอ้ ท่านหญิงแห่งศรัทธา...ท่านหญิงแห่งความเข้มแข็ง พวกเขาสังหารลูกชายของท่าน, พี่ชายของท่าน, มิตรสหายของท่าน แล้วพวกเขายังมาเผากระโจมของท่านอีก...

Read ...

 

อิมามอะลี(อ.) : อรุ่นรุ่งแห่งอิสลามถึงการวายชนม์ของท่านศาสดา(ศ.)
อิมามอะลี(อ.) : อรุ่นรุ่งแห่งอิสลามถึงการวายชนม์ของท่านศาสดา(ศ.)
อรุณรุ่งแห่งอิสลามในดินแดนอาหรับ ที่ถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฐิและความงมงาย ไม่เพียงแต่ได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนั้น แต่ยังแผ่อิทธิพลไปยังประชาชาติและประชาชนอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย

Read ...

 

อิมามอะลี(อ.) : ประสูติถึงอรุณรุ่งแห่งอิสลาม
อิมามอะลี(อ.) : ประสูติถึงอรุณรุ่งแห่งอิสลาม
ท่านอะลี(อ.) เป็นผู้ชายคนแรกที่ยอมรับอิสลาม และท่านอะลี(อ.) เป็นสาวกผู้เดียวของท่านศาสดา(ศ.) ที่ไม่เคยก้มศีรษะคำนับหรือสักการะรูปบูชาใดมาก่อนเลย

Read ...

 

อิมามอะลี(อ.) เจ้าชายแห่งศรัทธาชน
อิมามอะลี(อ.) เจ้าชายแห่งศรัทธาชน
ท่านประสูติในบ้านของอัลลอฮฺ (อัล-กะอฺบะฮฺ) และพลีชีพในบ้านของอัลลอฮฺ (มัสญิด)

Read ...

 

<< Prev - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.