หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อะฮฺลุลบัยตฺ
“มุบาฮะละฮ์” สิ่งยืนยันสถานภาพของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)
“มุบาฮะละฮ์” สิ่งยืนยันสถานภาพของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)
มุบาฮะละฮ์ เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พิสูจน์ถึงความประเสริฐและสถานภาพอันยิ่งใหญ่ของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

Read ...

 

ภาระหน้าที่ของคนรวย
ภาระหน้าที่ของคนรวย
ฉันได้ถามอิมามอะลี (อ) ต่อว่า “ชีวิตของข้าฯ ขอพลีแด่ท่านโอ้อิมาม ฉันขอถามว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของผู้ร่ำรวยทั้งหลายในทัศนะของท่านคืออะไร?”อิมามอะลี (อ) ได้ตอบแก่ฉันว่า...

Read ...

 

หลักความเชื่อของชีอะฮ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอิมามอะลี ฮาดีย์ (อ)
หลักความเชื่อของชีอะฮ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอิมามอะลี ฮาดีย์ (อ)
โอ้บุตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ แท้จริงข้าพเจ้าต้องการนำเสนอศาสนาที่ข้าพเจ้านับถืออยู่ให้ท่านพิจารณา ถ้าหากได้รับความพอใจจากท่าน ข้าพเจ้าก็จะยึดมั่นบนศาสนานั้นอย่างมั่นคง....

Read ...

 

บทบาทของท่านอิมามอะลี ฮาดีย์ (อ) ต่อโลกอิสลาม
บทบาทของท่านอิมามอะลี ฮาดีย์ (อ) ต่อโลกอิสลาม
ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมา บรรดาอิมามของแห่งอะฮ์ลุลบัยต์อยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งหมด หมายถึง ถูกบังคับขู่เข็ญ และถูกควบคุมตัวไว้อย่างใกล้ชิดจากบรรดาผู้ปกครอง.....

Read ...

 

ครบรอบวันถือกำเนิดอิมามอะลี ฮาดีย์ (อ)
ครบรอบวันถือกำเนิดอิมามอะลี ฮาดีย์ (อ)
อิมามอะบุลฮะซัน อะลียุนนะกี อัลฮาดีย์ (อ) เป็นอิมาม (ผู้นำ) ท่านที่ 10 จากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ของบรรดาชีอะฮ์อิมามียะฮ์

Read ...

 

ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 2
ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 2
ชีอะฮ์ที่แท้จริงต้องเป็นเสมือนดวงดาวที่ส่องแสงอยู่ตลอดเวลาในฟากฟ้า เพื่อให้ความสว่างแก่สิ่งอื่นๆ ชีอะฮ์ต้องเป็นผู้ที่ชักชวนคนอื่นๆ ในสังคมไปสู่การกระทำความดี.....

Read ...

 

ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร?  ตอนที่ 1
ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 1
ต่อไปนี้คือคุณลักษณะต่างๆ ของชีอะฮ์ที่แท้จริงของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) จากวจนะของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) ใคร่ให้พี่น้องได้ใคร่ครวญ พิจารณาดูเถิดว่า ณ เวลานี้เราเป็นชีอะฮ์ที่แท้จริงแล้วหรือยัง??

Read ...

 

บทบาทของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) ต่อโลกอิสลาม
บทบาทของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) ต่อโลกอิสลาม
ด้วยความมีชื่อเสียงในเรื่องความรู้ทางด้านวิชาการที่ท่านอิมามบากิร (อ) มี จึงมีการขนานนามให้กับท่านอิมามว่า " บากิรุล อุลูม " ซึ่งหมายถึงผู้ทำให้น้ำแห่งคลังแห่งวิชาการความรู้ได้พุ่งทะลักออกมา หรือผู้จำแนกความรู้

Read ...

 

ชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ)
ชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ)
มารดาของอิมามบากิรคือบุตรีของท่านอิมามฮาซัน (อ) ฉะนั้นอิมามบากิรอ(อ) จึงเป็นคนแรกของอะฮ์ลุลบัยต์นบีมุฮัมมัด (ศ) ที่ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดามาจากลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

Read ...

 

คำสอนหนึ่งจากอิมามญะวาด (อ)
คำสอนหนึ่งจากอิมามญะวาด (อ)
จงรู้ไว้เถิดว่าอันแท้จริงแล้วท่าน (มนุษย์) นั้นไม่ได้หลุดพ้นไปจากสายตาของอัลลอฮ์ ดังนั้นจงได้พินิจดูว่าท่านนั้นจะใช้ชีวิตอย่างไร?

Read ...

 

วจนะของท่านอิมามญะวาด (อ)
วจนะของท่านอิมามญะวาด (อ)
บุคคลใดก็ตามรู้เห็นในกิจการงานใดๆ แต่เขารังเกียจกิจการงานนั้น ก็เท่ากับเขามิได้ปรากฏตัวอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ครั้นบุคคลใดแม้มิได้ปรากกฏตัวอยู่ ณ ที่แห่งนั้น แต่เขาพึงพอใจในกิจการงานนั้นอยู่ ก็เท่ากับเขาได้รู้เห็นในกิจการงานนั้นด้วย

Read ...

 

การสนทนาทางวิชาการของอิมามญะวาด (อ) กับยะฮ์ยา บินอักซัม
การสนทนาทางวิชาการของอิมามญะวาด (อ) กับยะฮ์ยา บินอักซัม
 “พวกท่านไม่รู้จักคนในครอบครัวนี้ (อะฮ์ลุลบัยต์) เลย คนในครอบครัวนี้แม้จะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ของพวกเขาล้วน ได้รับมรดกที่ยิ่งใหญ่ทางวิชาการความรู้มาทั้งสิ้น...

Read ...

 

ชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัด ญะวาด (อ)
ชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัด ญะวาด (อ)
“บุตรชายของฉันจะถูกทำชะฮาดัตอย่างไร้ความเป็นธรรม บรรดาชาวฟากฟ้าจะร้องให้แก่เขา และพระองค์อัลลอฮ์ทรงพิโรธต่อศัตรูของเขา และผู้ที่มีส่วนร่วมในการกดขี่เขา และใน...

Read ...

 

คำสั่งเสียอันเลอค่าของท่านอิมาม ฮะซัน อัสการี (อ.)
คำสั่งเสียอันเลอค่าของท่านอิมาม ฮะซัน อัสการี (อ.)
“ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสมานฉันฑ์ จะมีทั่วบนหน้าแผ่นดิน ภายหลังจากที่ความอยุติธรรม การกดขี่ข่มเหง การลิดรอนสิทธิ จะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก”

Read ...

 

การต่อสู้กับความยากจน
การต่อสู้กับความยากจน
ฉันได้ถามแก่ท่านอิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้อิมาม โอ้ผู้นำแห่งความยุติธรรม โอ้ผู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอทั้งหลาย เมื่อใดก็ตามที่เราตกอยู่ในสภาพที่ลำบาก และยากไร้ เราจะต้องทำเช่นไร?”

Read ...

 

การขจัดความขัดแย้งต่างๆ
การขจัดความขัดแย้งต่างๆ
ฉันได้ถามแก่ท่านอิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้ท่านอิมาม เราจะทำประการใดเพื่อขจัดความขัดแย้ง และทำให้ดวงใจต่างๆ มีความเมตตาซึ่งกันและกัน และออกห่างจากความแตกแยก...

Read ...

 

การฟิตนะฮ์ (ความโกลาหลวุ่นวายอันเกิดมาจากความขัดแย้ง)
การฟิตนะฮ์ (ความโกลาหลวุ่นวายอันเกิดมาจากความขัดแย้ง)
ฉันได้ถามแก่อิมามอะลี (อ) ว่า “ในช่วงที่เกิดการฟิตนะฮ์ (ความโกลาหลวุ่นวายอันเกิดจากความขัดแย้ง) และในระหว่างที่ผู้ปฎิเสธกำลังทำสงคราม และอยู่ในความไม่สงบ เราควรจะ...

Read ...

 

โอ้ มัชฮัด อัรริฎอ
โอ้ มัชฮัด อัรริฎอ
แดนดินถิ่นฐานลูกหลานศาสดา โดมทองส่องสง่าพาใจล่องลอย ถึงแดนแคว้นถิ่นแผ่นดินคนดี จากเมืองกุมมีสู่แคว้นโครอซาน........

Read ...

 

11 ซุลเกาะอฺดะฮ์ ประสูติอิมามอะลี ริฎอ(อ.)
11 ซุลเกาะอฺดะฮ์ ประสูติอิมามอะลี ริฎอ(อ.)
เมื่อวันที่ 11 ซุลเกาะอฺดะฮ์ ปี ฮ.ศ.148 ทารกน้อยผู้บริสุทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้นในบ้านของอิมามมูซา กาซิม อิบนฺญะอฺฟัร(อ.) ผู้ซึ่งจะมารับสืบทอดตำแหน่งอิมามแห่งอิสลามภายหลังจากบิดาของท่า

Read ...

 

 “ฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา”
“ฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา”
ฉันได้ถามแก่ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) ว่า “โอ้อิมาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา หรือว่ากลุ่มซ้าย และกลุ่มขวา ซึ่งในสังคมมีการโต้แย้งกันอย่างมากมายว่า...

Read ...

 

<< Prev - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.