หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 18 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
การเลือกคบเพื่อน
การเลือกคบเพื่อน
เราควรจะเลือกเพื่อนที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตัวอยู่ในหลักการศาสนาของเรา และมีความเอาใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) และศาสดา(ศ.) สั่งใช้แก่เรา เราควรจะออกห่างจากผู้ที่มีกิริยามารยาทที่ไม่ดี

Read ...

 

ความอดทน คุณค่าแห่งจิตวิญญาณ
ความอดทน คุณค่าแห่งจิตวิญญาณ
อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) กล่าวว่า “แท้จริงแล้ว ถ้าความศรัทธามีร่างกาย ความอดทนคือหัวของมัน ร่างกายจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีหัว และเช่นเดียวกันนั้น เมื่อไม่มีความอดทน...

Read ...

 

จงใส่ใจต่อเพื่อนบ้าน
จงใส่ใจต่อเพื่อนบ้าน
ซัยยิดญะวาด อามีลี นักวิชาการระดับสูงคนหนึ่งกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่ มีคนมาเคาะประตูบ้าน เมื่อเขาไปเปิดดูจึงได้พบว่า....

Read ...

 

บุคลิกของผู้เรียน
บุคลิกของผู้เรียน
อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้ "ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ผู้เรียนควรจะต้องให้เกียรติและให้ความเคารพครูในวาระต่างๆ...

Read ...

 

ควบคุมความโกรธ
ควบคุมความโกรธ
ชายผู้ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งเดินทางมาจากทะเลทราย เมื่อมาถึงเมืองมะดีนะฮฺ เขาได้มาหาท่านศาสดา(ศ.) และขอให้ท่านให้คำแนะนำแก่เขา เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตาม

Read ...

 

จงทำดี...
จงทำดี...
จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน แม้ว่าเขาจะหยาบคายกับคุณก็ตาม ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนไม่ดี, แต่เพราะคุณต่างหากที่เป็น...คนดี...

Read ...

 

การนิ่งเงียบ
การนิ่งเงียบ
การนิ่งเงียบจะสร้างความน่าเคารพและมีเกียรติ ความยุติธรรมและถูกต้องจะสร้างเพื่อนฝูงมากมาย

Read ...

 

ก้าวไปหาความจริง
ก้าวไปหาความจริง
คุณเคยนับไหมว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณโกหกคนอื่น? ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มนุษย์มักจะโกหกอยู่บ่อยๆ เด็กๆ จะโกหกเรื่องคะแนนสอบ บางครั้งพวกเขาโกหกเพื่อนเรื่องฐานะในสังคม

Read ...

 

อารมณ์ไม่ดี
อารมณ์ไม่ดี
ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดคือผู้ที่ระงับอารมณ์ที่ดีที่สุด คนดีที่สุดคือคนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน และคนที่มีประโยชน์ที่สุด คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับประชาชน”

Read ...

 

10 สิ่งสำคัญที่ต้องมอบให้ลูกสาว
10 สิ่งสำคัญที่ต้องมอบให้ลูกสาว
ความรู้และความรักต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) และศาสนาของพระองค์(อิสลาม) นี่คือของขวัญล้ำค่าและถาวรที่สุดที่คุณสามารถมอบให้แก่ลูกสาวของคุณได้ เป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเธอทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

Read ...

 

แบบอย่างอันทรงคุณค่า
แบบอย่างอันทรงคุณค่า
ปัจจุบันนี้ ในหัวใจของเราขาดแคลนความรักและเมตตาจิต ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกัน เมื่อเราเห็นเพื่อนมนุษย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราจะรีบหันหลังกลับและเดินไปอีกทางหนึ่งเสีย ครั้งล่าสุดที่เราสามารถพูดได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่า เราได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงิน, ทางกาย หรือที่สำคัญที่สุด ทางจิตใจ แก่เพื่อนมนุษย์ของเราคือเมื่อไหร่กัน?

Read ...

 

ผู้ประเสริฐที่สุด
ผู้ประเสริฐที่สุด
กษัตริย์ครองแคว้นเปอร์เซียองค์หนึ่ง มีโอรสสามคน กษัตริย์ผู้นี้มีความหลงใหลในการสะสมไข่มุกเป็นอย่างยิ่ง และตลอดหลายปี เขาได้สะสมไข่มุกจากประเทศต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้เขามีไข่มุกมากที่สุดในโลก และเป็นที่อิจฉาของบรรดาจักรพรรดิจากทั่วโลก

Read ...

 

ผิวสีหรือ?
ผิวสีหรือ?
เรียกฉันว่าคนผิวสีหรือ?

Read ...

 

การเลือกและการตัดสินใจ
การเลือกและการตัดสินใจ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่จะสามารถประสบความสำเร็จและดำเนินไปสู่ความผาสุกที่แท้จริงได้ จะต้องมีหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน

Read ...

 

ความไว้วางใจและความยุติธรรม
ความไว้วางใจและความยุติธรรม
คุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่สำคัญสองประการที่มุสลิมเราทุกคนจำเป็นต้องมี และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การดำเนินชีวิตและสัมพันธภาพทางสังคม

Read ...

 

คำสั่งเสียอันเลอค่ายิ่ง
คำสั่งเสียอันเลอค่ายิ่ง
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตานิรันดร คำสั่งเสียต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

Read ...

 

ทางนำและความหลงผิด
ทางนำและความหลงผิด
ในตัวมนุษย์เรานั้นมีสองด้านที่ขัดแย้งกันและค่อยต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา ด้านทั้งสองนี้ได้แก่ ด้านของสติปัญญาและด้านของอารมณ์ใฝ่ต่ำ แต่ละด้านดังกล่าวจะคอยชักนำมนุษย์ไปสู่ทิศทางซึ่งตรงกันข้ามกันอยู่เสมอ

Read ...

 

<< Prev - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Next >>
กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.